6 500 m² historii Polski

Logo Muzeum Historii Polski w Warszawie
Logo Muzeum Historii Polski w Warszawie

Konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie

Organizator konkursu

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Typ konkursu

realizacyjny

Sąd konkursowy

 • prof. Andrzej Rottermund – przewodniczący sądu konkursowego, dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie
 • prof. Jolanta Choińska-Mika, historyk, UW
 • prof. Juliusz Chrościcki, historyk sztuki, UW
 • Maciej Czeredys, architekt
 • prof. Jack Lohman, dyrektor Museum of London
 • dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, reprezentant MKiDN
 • Allan Starski, scenograf
 • prof. Wojciech Tygielski, historyk, UW
 • prof. Jerzy Zdrada, historyk, UJ

Kalendarium konkursu

 • ogłoszenie konkursu: 11.05.2011
 • termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu: do 15.06.2011
 • termin składania prac: do 7.11.2011
 • rozstrzygnięcie konkursu: 6.12.2011

Nagrody

 • I nagroda – 250 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • II nagroda – 100 000 PLN
 • III nagroda – 50 000 PLN


Dodatkowe informacje

Honorowym patronatem konkurs objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

www.muzhp.pl