Budynek Audytoryjny UW


Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rewitalizacji Budynku Audytoryjnego na terenie Kampusu Centralnego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

Organizator konkursu
Uniwersytet Warszawski

Typ konkursu
Jednoetapowy

Sąd konkursowy
prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska
prof. UW dr hab. Stanisław Bieleń
dr hab. Wojciech Jakubowski
mgr inż. Jerzy Pieszczurykowmgr inż. Adam Grabowski
Artur Abramczyk, oddział warszawski SARP
Marek Budzyński, oddział warszawski SARP – przewodniczący sądu konkursowego
Janusz Jaworski, oddział warszawski SARP – sędzia referent

Kalendarium konkursu
- ogłoszenie konkursu: 17.01.2011
- termin składania wniosków o udział w konkursie: do 18.02.2011
- termin składania prac: do 27.04.2011
- rozstrzygnięcie konkursu: 11.05.2011

Nagrody
I nagroda – 20 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda – 12 000 PLN
III nagroda – 8 000 PLN

Materiały organizatora konkursu

www.warszawa.sarp.org.pl