Dom ekologiczny

Logo konkursu „Dom ekologiczny”
Logo konkursu „Dom ekologiczny”

Konkurs Dom ekologiczny

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej wolno stojącego domu jednorodzinnego, którego budowa i eksploatacja są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i spełniają warunki poszanowania energii.

Organizator konkursu

Wydawnictwo MURATOR S.A.

Typ konkursu

architektoniczny, studialny, jednoetapowy, otwarty

Sąd konkursowy

 • Jerzy Grochulski – przewodniczący sądu konkursowego, architekt, prezes SARP
 • Paweł Detko – sędzia referent
 • Anna Kamińska, redaktor naczelna Grupy Tytułów Murator
 • Robert Konieczny, architekt
 • Bartłomiej Kisielewski, architekt, przewodniczący komisji ds. rozwoju PLGBC
 • Piotr Kuczia, architekt
 • dr inż. Aleksander Panek, prezes zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii
 • Ewa Porębska, architekt, redaktor naczelna pisma Architektura-murator, wiceprezes zarządu MURATOR S.A.

Kalendarium konkursu

 • ogłoszenie konkursu: 16.03.2011
 • rejestracja uczestników: do 14.05.2011
 • termin nadsyłania pytań przez uczestników konkursu: do 20.05.2011
 • termin podania do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania: do 6.06.2011
 • termin składania prac: do 25.08.2011
 • rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej: 14.10.2011
 • dyskusja publiczna: 21.10.2011

Nagrody

 • I nagroda – 50 000 PLN brutto
 • dwa wyróżnienia w kwocie o łącznej wysokości 20 000 PLN brutto

Dodatkowe informacje

Patronat nad konkursem objęły: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konkurs jest organizowany w porozumieniu z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Architektów Polskich.

www.murator.pl/domekologiczny