Europan 11

„Europan 11” - mapa lokalizacji konkursowych
„Europan 11” - mapa lokalizacji konkursowych

Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmi Resonance between territories and ways of life. What architectures for sustainable cities? (Zależność pomiędzy obszarem zamieszkiwania, a sposobem życia. Jakiej architektury potrzebują miasta mające rozwijać się w sposób zrównoważony?). W ramach tematu przewodniego polski organizator konkursu sformułował hasło Benefits of friendly radiation (Pozytywne promieniowanie), które będzie przyświecało realizacji zadania projektowego dla działki zlokalizowanej w Warszawie. Celem projektu konkursowego jest wskazanie odpowiedzi na postawiony przez organizatora problem wykorzystania pozytywnego wpływu inwestycji przy przekształceniu zdegradowanych terenów przemysłowo-magazynowych Grochowa w wielofunkcyjną dzielnicę mieszkaniową.

Europan to odbywający się co dwa lata (od 1988 roku) konkurs dla młodych architektów i osób zajmujących się zagospodarowaniem przestrzeni, którzy nie ukończyli czterdziestego roku życia. Celem konkursu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań obejmujących różne formy zabudowy mieszkaniowej, a także wypracowanie nowych metod kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej. Jako największy europejski konkurs idei, Europan dostrzega problemy i konflikty występujące w tkance miejskiej. Europan stał się dla młodych architektów najbardziej znanym sposobem zaistnienia w Europie oraz często pierwszą platformą zetknięcia talentu młodych twórców z rzeczywistymi inwestorami. Konkurs podejmuje próby rozwiązania niezauważanych lub pomijanych dotąd problemów z pogranicza architektury, urbanistyki, socjologii i ekonomii.Uczestnicy konkursu mogą wybrać jako przedmiot swojej pracy dowolny ze zgłoszonych terenów położonych w całej Europie. Takie zasady konkursu sprzyjają uzyskaniu nowego spojrzenia na dane miejsce, na przykład gdy uczestnicy z Hiszpanii będą w swoich pracach studialno-projektowych rozwiązywać problemy terenu położonego w Polsce. Wzbogaca to debatę na temat przekształceń urbanistyczno-architektonicznych.

Organizator konkursu

Europan Europe
Europan Polska – członek organizacji Europan Europe

Typ konkursu

Międzynarodowy konkurs architektoniczny dla młodych profesjonalistów z dziedzin architektury, inżynierii, planowania i budowy miast

Sąd konkursowy

Składy sądów konkursowych właściwe dla państw współorganizujących konkurs

Kalendarium konkursu

  • ogłoszenie konkursu: 28.02.2011
  • termin rejestracji: 10.06.2011
  • termin składania prac: 30.06.2011, prace wysłane pocztą lub przez firmę kurierską do 30.06.2011 przyjmowane będą do 22.07.2011
  • rozstrzygnięcie konkursu: 15.12.2011

Nagrody

Zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne będące równowartością 12 000 euro brutto w walucie kraju, w którym znajduje się teren konkursowy.
Laureaci drugich miejsc otrzymują nagrody pieniężne będące równowartością 6000 euro brutto w walucie kraju, w którym znajduje się teren konkursu.
Autorzy prac, którym zostaną przyznane wyróżnienia, nie otrzymują nagród pieniężnych.

Dodatkowe informacje

Strona centrali europejskiej: www.europan-europe.com
Strona polskiego organizatora: www.europan.com.pl

Materiały prasowe polskiego organizatora