Galeria Sztuki w Opolu


Konkurs na opracowaniu koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Organizator konkursu

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

 

Typ konkursu

Otwarty, jednoetapowy, realizacyjny

 

Sąd konkursowy

arch. Stanisław Lose – przewodniczący sądu konkursowego (SARP, Wrocław)

Anna Potocka – dyrektor, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Małgorzata Wasilewska – kierownik administracyjny, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

arch. Beata Wartenberg – naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Opolu

arch. Jerzy Gurawski (SARP, Poznań)

arch. Małgorzata Adamowicz-Nowacka – sędzia referent (SARP, Opole)

Marta Jasińska – sekretarz konkursu

 

Kalendarium konkursu

- ogłoszenie konkursu: 31.08.2010

- termin nadsyłania pytań przez uczestników konkursu: 21.09.2010

- termin podania do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania: do 5 dni od wpłynięcia pytania, nie później niż do 24.09.2010

- składanie wniosków uczestników konkursu: do 29.09.2010, godz. 16.00

- powiadomienie o dopuszczeniu do konkursu i zaproszenie do składania prac konkursowych pocztą internetową: do dnia 4.10.2010

- wizje lokalne: 24.09 i 5.10.2010

- składanie anonimowych pytań dotyczących regulaminu konkursu: do dnia 5.10.2010

- zamieszczenie na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkurs: najpóźniej do dnia 11.10.2010

- termin składania prac: 30 listopada 2010, godz. 16.00

- rozstrzygnięcie konkursu: 10.12.2010

 

Nagrody

I nagroda – 20 000 zł

II nagroda – 15 000 zł

III nagroda – 10 000 zł

Wyróżnienia – razem 5 000 zł

 

Dodatkowe informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu – SARP, oddział Opole.

www.sarp.opole.pl

www.galeriaopole.pl

Materiały organizatora konkursu