Kompleks dydaktyczny


Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

Organizator konkursu

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wilanów

Typ konkursu

Jednoetapowy, realizacyjny

Sąd konkursowy

 • Maria Pawłow
 • Elżbieta Krzyżanowska
 • Marcin Kołnierzak
 • arch. Janusz Kołaczkowski – przewodniczący sądu konkursowego, SARP, oddział Warszawa
 • arch. Andrzej Nasfeter, SARP, oddział Warszawa
 • arch. Janina Trepczyńska-Grynberg – sędzia-referent, SARP, oddział Warszawa
 • arch. Konrad Grabowiecki – zastępca sędziego, SARP, oddział Warszawa
 • arch. Marek Szeniawski – sekretarz sądu konkursowego

Kalendarium konkursu

 • ogłoszenie konkursu: 15.06.2011
 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 8.07.2011
 • termin składania prac: do 20.09.2011
 • rozstrzygnięcie konkursu: 4.10.2011

Nagrody

 • I nagroda – 36 900 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • II nagroda – 24 690 PLN brutto
 • III nagroda – 12 300 PLN brutto

Dodatkowe informacje

www.wilanow.pl

www.warszawa.sarp.org.pl