Morskie muzeum

Logo Muzeum Narodowego w Szczecinie
Logo Muzeum Narodowego w Szczecinie

Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny Muzeum Morskiego - Centrum Nauki przy ulicy inż. Tadeusza Apolinarego Wendy 6 (nabrzeże Starówka) w Szczecinie

 

Organizator konkursu

Muzeum Narodowe w Szczecinie

 

Typ konkursu

Otwarty, jednoetapowy, realizacyjny, międzynarodowy

 

Sąd konkursowy

arch. Bohdan Paczowski - sędzia przewodniczący, Luksemburg
arch. Jakub Dąbrowski - sędzia referent, SARP Szczecin, ZOIA
arch. Antoni Domicz - SARP Opole, OOIA
arch. Henryk Łaguna - SARP Warszawa, MOIA
arch. Jan Tarczyński - SARP Szczecin, ZOIA
Lech Karwowski - dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie
arch. Wojciech Bal - przedstawiciel Urządu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
arch. Ewa Nosek - architekt miasta Szczecina
Jerzy Litwin - dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego, Gdańsk
arch. Zbigniew Andruszkiewicz - SARP Szczecin, ZOIA
arch. Florian Grzybowski - SARP Szczecin, ZOIA
Rafał Machała - Muzeum Narodowe w Szczecinie
arch. Ewa Rzymska-Satkiewicz - sekretarz organizacyjny konkursu, SARP Szczecin
arch. Maciej Gardiasz - SARP Szczecin

 

Kalendarium konkursu

- ogłoszenie konkursu: 25.10.2010
- termin nadsyłania pytań przez uczestników konkursu: 05.11.2010
- termin podania do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania: 12.11.2010
- składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 19.11.2010 do godz. 18.00
- weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszenie do złożenia prac konkursowych: 24.11.2010
- składanie anonimowych pytań: do 30.11.2010
- odpowiedzi sądu konkursowego na pytania zostaną podane do wiadomości uczestników konkursu na stronie internetowej przeprowadzającego konkurs do dnia 07.12.2010
- składanie prac konkursowych: do 28.02.2011
- rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej: 21.03.2011

 

Nagrody

I nagroda – 80 000 PLN i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej
II nagroda – 60 000 PLN
III nagroda – 40 000 PLN
Wyróżnienia – 20 000 PLN

 

Dodatkowe informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu – SARP, oddział w Szczecinie – konkurs SARP nr 944
Korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres: SARP, oddział w Szczecinie, 70-551 Szczecin, Plac Żołnierza Polskiego 2, e-mail: szczecin@sarp.org.pl

Materiał Muzeum Narodowego w Szczecinie