Plac zabaw


Konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji budowy szkolnego placu zabaw przy ZPO Nr 2 w Mławie w ramach projektu Radosna Szkoła

Organizator konkursu

Burmistrz Miasta Mławy

Typ konkursu

Jednoetapowy, realizacyjny

Sąd konkursowy

  • Krzysztof Jaros – przewodniczący sądu konkursowego
  • Piotr Tomaszewski – sekretarz sądu konkursowego
  • Anna Miałka-Kruszewska
  • Joanna Wyszkowska

Kalendarium konkursu

  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 12.07.2011
  • termin składania prac: do 25.07.2011

Nagrody

Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Dodatkowe informacje

www.mlawa.pl