Rynek w Czarnym Dunajcu


Konkurs na opracowanie koncepcji stanowiącej podstawę do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy rynku w Czarnym Dunajcu wraz z otaczającą infrastrukturą techniczną oraz ulicami dochodzącymi do rynku

Organizator konkursu

Gmina Czarny Dunajec

Typ konkursu

Jednoetapowy, realizacyjny

Sąd konkursowy

  • arch. Małgorzata Sawicka – przewodnicząca sądu konkursowego
  • arch. Paweł Szlachtowski
  • inż. Paweł Babeł
  • inż. Piotr Zmarzliński
  • inż. Władysław Staszel
  • tech. bud. Krzysztof Łowisz

Kalendarium konkursu

  • ogłoszenie konkursu: 2.05.2011
  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 1.06.2011
  • termin składania prac: do 29.07.2011
  • rozstrzygnięcie konkursu: 16.08.2011

Nagrody

Uczestnik konkursu, którego praca uzyska największą ilość punktów, otrzyma zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie branżowej dokumentacji projektowej.

Dodatkowe informacje

www.czarny-dunajec.pl