Schindler Award 2012

Przedmiot konkursu Schindler Award 2012 - fragment Berna
Przedmiot konkursu Schindler Award 2012 - fragment Berna

Konkurs Schindler Award 2012

Do tej pory, w organizowany co dwa lata przez firmę Schindler konkursie, studenci z Polski zostali nagrodzeni raz, w 2004 roku, podczas pierwszej edycji wydarzenia. Drugą nagrodę zdobyli wtedy Bartłomiej Homiński i Michał Jezierski z Politechniki Krakowskiej za pracę Inside out. Przed kolejną szansą staną uczestnicy bieżącej – piątej edycji konkursu. Tym razem zadanie projektowe będzie dotyczyło jednej z przestrzeni stolicy Szwajcarii.

Organizator konkursu

Schindler

Typ konkursu

Studencki, ideowy. W konkursie mogą brać udział studenci architektury ostatniego roku studiów licencjackich lub studenci studiów magisterskich europejskich uniwersytetów lub szkół architektonicznych, a także uczelnie kształcące architektów

Kalendarium konkursu

  • ogłoszenie konkursu: maj 2011
  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: wrzesień 2011 – kwiecień 2012
  • termin składania prac: lipiec 2012
  • rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2012

Nagrody

Nagrody dla studentów:

  • I nagroda – 5000 euro
  • II nagroda – 3000 euro
  • III nagroda – 2000 euro
  • IV nagroda – 1000 euro
  • V nagroda – 1000 euro

Nagrody dla uczelni: suma nagród wynosi 50 000 euro

Dodatkowe informacje

www.schindleraward.com