Śpiewająca wystawa

Logo Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
Logo Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

 

Organizator konkursu

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

 

Typ konkursu

Otwarty, jednoetapowy, realizacyjny

 

Kalendarium konkursu

- ogłoszenie konkursu: 13.10.2010
- termin nadsyłania pytań przez uczestników konkursu: 19.11.2010 do godz. 15.00
 

Nagrody

I nagroda – 30 000 PLN netto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej
II nagroda – 20 000 PLN
III nagroda – 10 000 PLN

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu dostępny w siedzibie biura konkursu: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, pl. Kopernika 1, 45-040 Opole, tel. 77 4413486, e-mail: ow@muzeumpiosenki.pl lub poczta@muzeumpiosenki.pl.
Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie konkursu są: dr Małgorzata Klasicka - dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i Anna Lubasińska-Tabaczniuk -sekretarz organizacyjny konkursu.

www.muzeumpiosenki.pl

Materiał Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Projekt Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - fragment koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy i rozbudowy Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu, proj. Biuro 87A
Projekt Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - fragment koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy i rozbudowy Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu, proj. Biuro 87A