Studium placu

Plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie
Plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie

Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z projektem zagospodarowania jego otoczenia

Organizator konkursu

Gmina Miejska Kraków

Typ konkursu

otwarty, jednoetapowy, urbanistyczno-architektoniczny, studialny

Sąd konkursowy

 • Andrzej Wyżykowski – przewodniczący sądu konkursowego, Główny Architekt Miasta (SARP)
 • Przemysław Gawor, SARP
 • Zofia Gołubiew, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Artur Jasiński – sędzia referent (SARP)
 • Anna Krzyżanowska, z-ca dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
 • Piotr Lewicki, SARP
 • Maria Misiągiewicz, SARP
 • Jacek Stokłosa, Główny Plastyk Miasta
 • Janina Pokrywa – z-ca dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa
 • Marcin Brataniec – zastępca sędziego (SARP)
 • Marcin Pawłowski – sekretarz sądu konkursowego

Kalendarium konkursu

 • termin nadsyłania pytań przez uczestników konkursu: do 6.06.2011
 • termin podania do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania: do 10.06.2011
 • termin składania prac: do 13.06.2011
 • rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej: 17.06.2011

Nagrody

 • I nagroda – 25 000 PLN
 • kolejne nagrody lub wyróżnienia w łącznej wysokości 25 000 PLN, przy czym wyróżnienia mogąbyć również niepieniężne

Dodatkowe informacje

www.sarp.krakow.pl

Materiały prasowe Gminy Miejskiej Kraków.