Szkoła dla Haiti


Konkurs na projekt zespołu szkolnego w Jacmel na Haiti

Organizator konkursu

Biskup Launay Saturné, diecezja Jacmel, Haiti; współorganizatorzy: Fundacja Polska-Haiti, Izba Architektów RP, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Typ konkursu

Dwuetapowy, realizacyjny, dla architektów zrzeszonych w Izbie Architektów RP

Sąd konkursowy

 • ks. biskup Launay Saturné, Haiti
 • ks. Jean-Théodule Domond, Haiti
 • prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus – przewodniczący sądu, IARP
 • mgr inż. arch. Rafał Szczepański, IARP
 • dr inż. arch. Jerzy Grochulski, SARP
 • mgr inż. Jerzy Pobóg-Pągowski, PIIB

Kalendarium konkursu

 • ogłoszenie konkursu: 1.06.2011
 • termin składania prac w I etapie – 5.09.2011
 • rozstrzygnięcie I etapu: 19.09.2011
 • termin składania prac w II etapie: 30.11.2011
 • rozstrzygnięcie II etapu: 15.12.2011
 • wystawa pokonkursowa: 22.12.2011

Nagrody

Etap I

 • 3 nagrody po 3500 PLN

Etap II

 • I nagroda – negocjacja wysokości honorariów za projekt wykonawczy i 3 płatne, wielobranżowe, jednotygodniowe nadzory autorskie (trzy wyjazdy dla członków zespołu czyli 4 osób). Koszty podróży i pobytu na miejscu (noclegi i 3 posiłki dziennie) pokrywa zleceniodawca
 • II nagroda – 7000 PLN
 • III nagroda – 5000 PLN

Dodatkowe informacje

www.izbaarchitektow.pl