Twój Dom


Konkurs architektoniczny pt. „TWÓJ DOM – dialog z tradycją” na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wolno stojącego domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

 

Organizator konkursu

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, oddział terenowy w Olsztynie (współorganizator)

SARP, oddział w Olsztynie (współpraca merytoryczna)

 

Typ konkursu

Jednoetapowy, otwarty, ogólnopolski, koncepcyjny

 

Sąd konkursowy

arch. Maciej Miłobędzki – przewodniczący sądu konkursowego

arch. Sławomir Hryniewicz

arch. Grzegorz Dżus

arch. Joanna Porębska – sędzia referent

Jacek Wysocki – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie

Iwona Liżewska – przedstawiciel Krajowego Ośrodka Badań i Dokumantacji Zabytków, oddział terenowy w Olsztynie

Barbara Zalewska – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

arch. Piotr Rożen – zastępca sędziego konkursu

Joanna Piotrowska – zastępca sędziego konkursu, przedstawiciel Krajowego Ośrodka Badań i Dokumantacji Zabytków, oddział terenowy w Olsztynie

 

Kalendarium konkursu

- ogłoszenie konkursu: 2.09.2010

- termin nadsyłania pytań przez uczestników konkursu: 15.09.2010

- termin podania do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania: 22.09.2010

- termin składania prac: 29.11.2010

- rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej: 15.12.2010

 

Nagrody

I nagroda - 25 000 zł

II nagroda - 15 000 zł

III nagroda - 10 000 zł

Wyróżnienia honorowe w liczbie nie większej niż 25. Projekty wyróżnione i nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej www.architektura.warmia.mazury.pl oraz w katalogu pokonkursowym, będą również prezentowane na wystawach na terenie całego województwa, z podaniem pełnej informacji o autorach projektu i informacji o warunkach zakupu projektu.

 

Dodatkowe informacje

www.architektura.warmia.mazury.pl

www.olsztyn.sarp.org.pl

Materiały organizatora konkursu