Urban Quality Award 2011


Urban Quality Award 2011

Jako jeden z wiodących banków zapewniających finansowanie nieruchomości komercyjnych, Eurohypo od kilku lat nagradza wyróżniające się projekty urbanistyczne – pierwotnie w ramach konkursu International Urban Landscape Award (nacisk został położony na krajobrazowe komponenty urbanistyczne – parki, tereny zielone). W 2011 roku formuła konkursu uległa przekształceniu – została poszerzona pod kątem merytorycznym (nacisk został położony na relacje zabudowy i wolnych przestrzeni, jako istotnych elementów budowy zrównoważonego miasta. Zmianie uległa również nazwa konkursu – na Urban Quality Award.

W ramach tegorocznego konkursu organizator poszukuje projektów w Niemczech (głównej siedzibie Eurohypo) i Polsce, jednym z głównych państw, w których Eurohypo prowadzi swoją działalność.

Organizator konkursu

Eurohypo AG, współpraca – Topos – The International Review of Landscape Architecture and Urban Design

Typ konkursu

O nagrodę Urban Quality Award 2011 mogą się ubiegać prywatni i publiczni inwestorzy, projektanci, architekci krajobrazu i architekci oraz inne grupy społeczne. Projekty muszą być zlokalizowane w Niemczech lub Polsce. Zgłaszać można obiekty zrealizowane, znajdujące się w trakcie budowy oraz planowane.

Sąd konkursowy

  • prof. Klaus Daniels, Monachium/Darmstadt
  • prof. Sophie Wolfrum, Monachium
  • Robert Schäfer, Monachium
  • Ewa P. Porębska, Warszawa
  • Krzysztof Domaradzki, Warszawa

Kalendarium konkursu

  • termin składania prac: 31.08.2011
  • rozstrzygnięcie konkursu: 29.11.2011

Nagrody

  • I nagroda – 50 000 euro

Dodatkowe informacje

www.eurohypo.com