Warszawskie impresje


Rysunkowo-malarskie impresje warszawskiej architektury

Konkurs wpisany jest w akcję promocyjno-edukacyjno-charytatywną. Organizatorzy akcji pragną w ten sposób dać możliwość młodym adeptom architektury zetknięcia ze znanymi pracowniami projektowymi i wybitnymi architektami, wejścia w środowisko zawodowe skupione w Stowarzyszeniu Architektów Polskich. Udział w konkursie jest też formą włączenia się we wsparcie działań charytatywnych na rzecz Fundacji Sue Ryder.

Organizator konkursu

BBI Development NFI SA przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich

Typ konkursu

Koncepcyjny, studencki (dla studentów szkół wyższych architektonicznych i artystycznych, w tym dla osób, które zostały przyjęte na studia w ramach rekrutacji w roku 2011).

Sąd konkursowy

  • arch. Adam Sufliński – przewodniczący jury, kierownik Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na WA PW
  • art. malarz Franciszek Maśluszczak
  • art. grafik Ryszard Kajzer
  • arch. Mirosław Orzechowski

Kalendarium konkursu

  • ogłoszenie konkursu: 28.06.2011
  • termin składania prac: do 28.09.2011
  • rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej: 03.10.2011

Nagrody

Jury wskaże autorów czterech prac jako laureatów równorzędnych konkursu. Nagrody stanowić będą miesięczne, płatne staże w warszawskich pracowniach projektowych. Staże odbędą się pod opieką wybitnych architektów. Organizator konkursu poda nazwy pracowni architektonicznych do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej ZG SARP do dnia 11.07.2011 r.

Dodatkowe informacje

www.sarp.org.pl

Materiały prasowe organizatora konkursu.