Afrykański modernizm

Element identyfikacji wizualnej festiwalu „Warszawa w budowie”
Element identyfikacji wizualnej festiwalu „Warszawa w budowie”

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i British Council zapraszają na pilotażowe wydarzenie 3. edycji festiwalu Warszawa w budowie.

Cechą szczególną festiwalu jest konfrontowanie lokalnych, warszawskich doświadczeń i wiedzy na temat rozwoju miasta z perspektywą międzynarodową. W „pilotażowych odcinkach” 3. edycji festiwalu prezentujemy wykłady wybitnych badaczy, przybliżających słabo znane w Polsce badania na temat architektury i urbanistyki. Pierwszy wykład, poświęcony afrykańskiemu modernizmowi, wygłosi Ola Uduku z Edinburgh College of Art.

Wykład dr Oli Uduku dotyczy sytuacji w Afryce po II wojnie światowej, gdzie na fali uzyskiwania niepodległości przez kolejne państwa oraz ekonomicznej koniunktury, zaczęto na masową skalę wznosić modernistyczną architekturę. W Afryce Zachodniej zaczęły powstawać plany zagospodarowania miejskiego. Proces ten dotyczył zwłaszcza Ghany, pierwszego subsaharyjskiego kraju, który uzyskał niepodległość (w 1957 roku). Projekty te, obejmujące budynki szkół, kampusów uniwersyteckich, budynki urzędnicze i osiedla mieszkaniowe, powstawały we współpracy z międzynarodowymi grupami architektów, m.in. z Europy Środkowo-Wschodniej, Wielkiej Brytanii i Australii. Wykład dotyczy powojennej architektury, ze szczególnym uwzględnieniem, przez długi czas niedostrzeganego, wpływu architektów i urbanistów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polaków, na architekturę w Afryce Zachodniej od lat 40. do 70. XX wieku.


Wprowadzenie: Łukasz Stanek (ETH Zurych)

Wykład w języku angielskim

Materiały prasowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

www.artmuseum.pl