Alternatywny krajobraz

Ogród tymczasowy w ramach wystawy „Przekierowanie. O zmianie w architekturze” na 5. festiwalu Łódź Design, fot. Paweł Kraus
Ogród tymczasowy w ramach wystawy „Przekierowanie. O zmianie w architekturze” na 5. festiwalu Łódź Design, fot. Paweł Kraus

Tim Brown w książce Change by design twierdzi, że „design stał się zbyt ważny, by go pozostawiać w rękach projektantów”. Czy ta zasada dotyczy również przestrzeni publicznej? Tempo życia, potrzeby, ale również oczekiwania naszego społeczeństwa znacznie zmieniły się od czasów, gdy kształtował się zawód architekta krajobrazu. Jednocześnie kryzys, który spowodował zastój w budownictwie, tym bardziej odbił się na wciąż niedocenianym w Polsce projektowaniu terenów zieleni. Dziś projektant musi być bliżej mieszkańca, sięgać po bardziej dostępne, doraźne środki. Z jednej strony musi uświadamiać, że poprawa jakości przestrzeni należy się każdemu z nas, a nie tylko najbogatszym. Z drugiej, że zmiana jest możliwa tu i teraz.

Od marca do czerwca 2012 r. Akademia alternatywnej architektury krajobrazu przeprowadzi cykl spotkań, na które składają się wykłady, ćwiczenia i spacery. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat współczesnej architektury krajobrazu, w jej najbardziej niestandardowym wymiarze. Poznają ciekawe, inspirujące miejsca. Podczas regularnych spotkań wypracują koncepcję ogrodu tymczasowego, która następnie weźmie udział w wewnętrznym konkursie. Najlepsze projekty zostaną wspólnie zrealizowane i zaprezentowane szerszej publiczności.

Kurs skierowany jest do studentów i absolwentów wszystkich kierunków projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem architektury krajobrazu, a także do artystów i osób zainteresowanych tą tematyką.

Udział w kursie to okazja do spotkania i pracy w kameralnym (maks. 8 osób), twórczym zespole, wymiany doświadczeń, zdobycia i pogłębienia swojej wiedzy, umiejętności i technik projektowych. W trakcie kursu opracowane zostaną koncepcje konkursowe, które mogą stanowić ciekawy element porftolio, a realizacja stanie się ważnym punktem w CV. Kursanci otrzymają bezpłatny dostęp do publikacji podsumowującej pierwszą edycję Akademii, pakiet materiałów szkoleniowych, uzupełniony o dodatkowe opracowania oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

W marcu 2012 r. ruszą spotkania w Krakowie, Warszawie, a w kwietniu druga grupa w Krakowie. Dokładne informacje o kursach, prowadzących, terminach i miejscach spotkań.


Materiały prasowe Akademii alternatywnej architektury krajobrazu.

www.ogrodytymczasowe.wordpress.com