Culburb Ursus

Ursus
Ursus

Fundacja Bęc Zmiana ogłasza konkurs na interwencję miejską dla dzielnicy Ursus w Warszawie adresowany do architektów, artystów, badaczy miasta, jak również do miejskich aktywistów i wszystkich zainteresowanych problematyką miejską. Proponowane akcje mogą być fizycznymi interwencjami w przestrzeń miejską lub też działaniami tymczasowymi, jednorazowymi, performatywnymi. Propozycje powinny uwzględniać złożoną sytuację społeczną, polityczną oraz wieloaspektowość problemów dzielnicy.

Celem projektu jest ożywienie debaty wokół problemów i potencjału podmiejskich dzielnic poprzez zastosowanie mikrointerwencji, tzw. miejskiej akupunktury. Zrealizowane z użyciem minimalnych środków projekty w przestrzeni miejskiej, mają podać kierunek zmian, aktywizować mieszkańców: stać się „punktami krystalizacji” dla przemian w dużej skali.

Rejestracja uczestników trwa do 29.03.2012 r., w jej trakcie organizator czeka na zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy aplikacji oraz CV; w następnej kolejności, do dnia 19.04.2012 r., przyjmowane są opisy interwencji. Propozycje interwencji powinny zostać sporządzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Dokumenty rejestracyjne oraz opisy interwencji należy nadsyłać na adres bec@architekturaXXI.info. Selekcja nadesłanych zgłoszeń nastąpi w drugiej połowie kwietnia 2012 r. Wybrane propozycje skierowane zostaną do realizacji w przestrzeni miejskiej dzielnicy Ursus. Ich autorzy/zespoły autorskie zostaną zaproszeni do udziału w międzynarodowym spotkaniu podsumowującym projekt Culburb zaplanowanym na kwiecień 2013 r. w Lublanie.


Ursus jest jedną z najmniejszych dzielnic Warszawy, chociaż jest najgęściej zaludniony. Przyłączony został do stolicy 35 lat temu, jak głosi legenda, „za karę” po protestach robotników z tamtejszych Zakładów Mechanicznych Ursus przeciwko podwyżkom cen żywności. Dziś zakładów już nie ma – na ich miejscu jest 180 hektarów terenów, na części których utrzymywana jest funkcja produkcyjna, jednak przyszłość tego obszaru, stanowiącego 20 procent całej dzielnicy, nie została ostatecznie przesądzona. Jak będzie wyglądać nowe „serce Ursusa”? Czy staną tam osiedla mieszkaniowe, czy rozwijać się będzie nowy przemysł? Jak zmiany i kontrowersje wokół planów i procesu przekształceń odbierają mieszkańcy i jak wpłyną one na ich życie?

Culburb (połączenie kultury i przedmieść, ang. culture + suburb) to projekt mający na celu ożywienie przestrzeni publicznej na przedmieściach środkowoeuropejskich stolic za pomocą kulturalnej akupunktury realnie wpływającej na życie lokalnej społeczności, tworzącej interakcje między mieszkańcami. Jako miejsca interwencji zostały wybrane przedmieścia Warszawy, Budapesztu, Lublany, Wiednia, Pragi, Bratysławy – wszystkie charakteryzujące się swoistymi problemami i zróżnicowanym potencjałem. Projekt zainicjowany przez Centre for Central European Architecture z Pragi realizowany jest dzięki dofinansowaniu m.in. z unijnego Programu Kultura, Funduszu Wyszehradzkiego oraz European Cultural Foundation. Część polska koordynowana jest przez Fundację Bęc Zmiana w ramach 5. edycji festiwalu Synchronicity_Warsaw, którego głównym tematem w tym roku jest promocja miasta przez architekturę.


Organizator Culburb Ursus: Fundacja Bęc Zmiana
Organizator Culburb: Centre for Central European Architecture
Współorganizatorzy Culburb: Soho in Ottakring, Wiedeń; Kortárs Építészeti Központ, Budapeszt; KUD C3, Lublana; Verejný podstavec, Bratysława; Centrum komunitného rozvoja, Bratysława

Materiały prasowe Fundacji Bęc Zmiana.

www.culburb.eu

www.architekturaxxi.info