Dobre miasto, ale jakie?

Zespół budynków biurowo-usługowych „Textorial Park” na terenie Księżego Młyna, Łódź, autorzy: DIEHL ARCHITEKCI, 2008
Zespół budynków biurowo-usługowych „Textorial Park” na terenie Księżego Młyna, Łódź, autorzy: DIEHL ARCHITEKCI, 2008

Marek Diehl, znany łódzki architekt, poruszy kwestie zjawisk negatywnych i pozytywnych w mieście, istnienia miejsc przyjaznych, chętnie odwiedzanych i przestrzeni odpychających; spróbuje odpowiedzieć na pytanie: jakie miasto jest dobre? 

Marek Diehl – architekt, absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (dyplom w 1992 roku na kierunku: architektura i urbanistyka). Od 1994 roku prowadzi własną praktykę architektoniczną DIEHL ARCHITEKCI w Łodzi. Jego projekty i realizacje są związane przede wszystkim z Łodzią: np. Textorial Park (2008) – zespół budynków biurowo-usługowych na terenie Księżego Młynu, łączący w sobie zrewitalizowane XIX-wieczne pofabryczne magazyny z nowoczesną architekturą; budynek mieszkalny Brama przy ul. Wróblewskiego (w trakcie realizacji). Za najlepsze uznano także projekty Marka Diehla w dwóch ważnych dla Łodzi konkursach urbanistycznych: na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Placu Niepodległości (2009) oraz U źródeł Piotrkowskiej (2009).

Materiały prasowe Galerii Sztuki Wozownia.

www.diehl.com.pl

www.wozownia.pl