Ernst May

Plakat wystawy „Ernst May (1886 – 1970). Nowe miasta na trzech kontynentach”
Plakat wystawy „Ernst May (1886 – 1970). Nowe miasta na trzech kontynentach”

Wystawa prezentowana w 2011 roku w Deutsches Architekturmuseum we Frankfurcie to pierwszy zrealizowany w tak dużej skali międzynarodowy pokaz twórczości Ernsta Maya (1886 – 1970) – architekta i urbanisty, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli klasycznego modernizmu na świecie. Od marca do czerwca 2012 roku wystawa gościć będzie we wrocławskim Muzeum Architektury. To pierwsza okazja, by zobaczyć w Polsce bogaty dorobek Ernsta Maya, począwszy od datowanego na około 1910 rok niemieckiego ruchu miast ogrodów, przez erę nowego budownictwa i lata budowy epoki cudu gospodarczego, aż po upadek wielkich osiedli, zaczynający się w Europie w połowie lat 60. XX wieku. W wyniku działalności Ernsta Maya w Związku Radzieckim i jego emigracji w 1933 roku do Afryki, obszar oddziaływania jego idei architektonicznych i urbanistycznych objął wiele odległych od siebie części świata, krajów o różnych systemach politycznych i zróżnicowanych społecznie.

Miejsce, w którym pierwszy w Polsce pokaz twórczości Ernsta Maya jest prezentowany, zostało wybrane nieprzypadkowo. W latach 30. XX wieku Wrocław był jednym z bardziej znaczących ośrodków modernizmu w Europie. Ernst May jako dyrektor spółki użyteczności publicznej do spraw budowy mieszkań Schlesische Heimstätte we Wrocławiu, odcisnął piętno na budowie mieszkań i osiedli regionu w tym czasie. Liczne budynki projektu Maya we Wrocławiu oraz na Śląsku zachowały się do dziś. Tutaj rozwinął także idee decydujące dla jego późniejszej międzynarodowej działalności. Po wyjeździe z Wrocławia, jako radca budowlany Frankfurtu, opracował głośny i ceniony przez architektów na całym świecie eksperyment „Nowy Frankfurt”, ambitny program będący odpowiedzią na ekonomiczny kryzys lat 20. XX wieku, a zakładający stworzenie nowatorskiego i dostosowanego do potrzeb powojennego społeczeństwa modelu miejskiego budownictwa mieszkalnego.

Na wystawie zostaną zaprezentowane uporządkowane chronologicznie etapy twórczości Ernsta Maya: od najwcześniejszego okresu, przez działalność na Śląsku, we Frankfurcie, w Moskwie i Afryce, po Niemcy Zachodnie okresu powojennego. Chronologicznemu układowi wystawy towarzyszyć będą obszerniejsze omówienia najważniejszych idei i koncepcji architekta, jak system miast-satelitów, zabudowa linijkowa, prefabrykacja w budownictwie mieszkaniowym, oraz ich oddziaływanie na twórczość późniejszych architektów.

Działalność Maya została udokumentowana poprzez współczesne fotografie architektury, oryginalne rysunki i plany, fragmenty filmów archiwalnych, jak również historyczne i nowe modele. Niewątpliwą atrakcją będzie wierna rekonstrukcja słynnej frankfurckiej kuchni oraz oryginalne meble z frankfurckich domów osiedlowych. Obiekty zostały uzupełnione tablicami z tekstami objaśniającymi.

Wystawie w Deutches Architekturmuseum we Frankfurcie towarzyszył obszerny i bogato ilustrowany katalog w podwójnej wersji językowej (niemieckiej i angielskiej), przedstawiający aktualny stan badań na temat twórczości Ernsta Maya. Dwunastu autorów opracowało poszczególne aspekty jego dzieła i biografii. Wybrane rozdziały katalogu zostały przetłumaczone na język polski dla potrzeb prezentacji wystawy we Wrocławiu. Wystawie towarzyszyć będzie również cykl wykładów przygotowanych przez polskich i zagranicznych badaczy twórczości Ernsta Maya.


Wykłady

6 kwietnia (godz.17.00)

  • Wanda Kononowicz, W drodze do funkcjonalnego Nowego Frankfurtu. Ernst May we Wrocławiu (1919 – 1925)
  • Wolfgang Voigt Jak Ernst May został modernistą – dom własny Maya i Nowy Frankfurt 1925–1930

18 maja (godz.17.00)

  • Claudia Quiring, Od Śląska do Związku Radzieckiego. Ernst May i jego współpracownicy
  • Wolfgang Pehnt, Nowy człowiek i Stary Adam. O ludzkim obrazie Nowego Budownictwa

25 maja (godz.17.00)

  • Beate Stortkuhl, Ernst May. Schlesische Heimstatte a kształtowanie podmiejskiego krajobrazu kulturowego na Śląsku
  • Bogna Ludwig Działalność spółki Schlesische Heimstatte pod kierunkiem Ernsta Maya na terenie Wałbrzyskiego Okręgu Przemysłowego


Materiały prasowe Muzeum Architektury.

www.ma.wroc.pl