The Future of the Past

Element identyfikacji wizualnej festiwalu „Warszawa w budowie”
Element identyfikacji wizualnej festiwalu „Warszawa w budowie”

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia zapraszają na kolejne pilotażowe wydarzenie 3. edycji festiwalu Warszawa w budowie. Cechą szczególną festiwalu Warszawa w budowie jest konfrontowanie lokalnych, warszawskich doświadczeń i wiedzy na temat rozwoju miasta z perspektywą międzynarodową. W „pilotażowych odcinkach” 3. edycji festiwalu prezentujemy wykłady wybitnych badaczy, przybliżających słabo znane w Polsce badania na temat architektury i urbanistyki.

6 czerwca, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, odbędzie się wykład prof. Dietmara Eberlego, wybitnego austriackiego architekta, autora ponad trzystu budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, współzałożyciela biura Baumschlager Eberle, profesora słynnej ETH w Zurychu.

Prof. Dietmar Eberle (1952) jest architektem, współzałożycielem biura Baumschlager Eberle, działającego od 1985 roku. Od założenia pierwszego oddziału w alpejskiej prowincji Vorarlberg w zachodniej Austrii, biuro rozwinęło się w międzynarodowa firmę, z siedzibami w Lochau i Wiedniu w Austrii, St. Gallen i Zurychu w Szwajcarii, Vaduz w Liechtensteinie i w Pekinie w Chinach. Architektura biura, początkowo głównie mieszkaniowa, zyskała międzynarodowe uznanie dzięki doskonałej analizie warunków miejsca i potrzeb użytkowników i wynikłej z nich bezkompromisowej, eleganckiej, minimalnej formie. Wśród ponad trzystu realizacji biura znajdują się zespoły mieszkaniowe, a ostatnio m.in. rozbudowa lotniska w Wiedniu, siedziba WHO/UNAIDS w Genewie, budynki wysokie w Pekinie.


Wykład w języku angielskim.

Materiały prasowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

www.artmuseum.pl