Goniąc Warszawę

Monika Grubbauer, Joanna Kusiak (red.), „Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change since 1990”, Campus, 2012
Monika Grubbauer, Joanna Kusiak (red.), „Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change since 1990”, Campus, 2012

Warszawa jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast na naszym kontynencie. Z urbanistycznego punktu widzenia stanowi konglomerat współczesnych praktyk europejskich, carskich, modernistycznych, socjalistycznych oraz, w dwóch ostatnich dekadach, neoliberalnych. Autorzy Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change since 1990 (Goniąc Warszawę. Społeczno-materialna dynamika transformacji po 1990 roku) podjęli się analizy wzajemnego oddziaływania wspomnianych praktyk planistycznych w kontekście przemian po 1990 roku. Perspektywa interdyscyplinarna pozwoliła dostrzec kontynuację jednych idei, a zanik innych. Ukazała również relacje pomiędzy przemianami społecznymi i materialnymi w przestrzeni miasta – narodziny konfliktów, zmieniające się geografie w odniesieniu do centrum i peryferii. Książka odbiega od tradycyjnej narracji o postsocjalistycznym mieście poprzez ukazanie, jak przemiany Warszawy mogą być postrzegane w szerszej perspektywie – globalnej transformacji miasta.


Informacje o publikacji

Monika Grubbauer, Joanna Kusiak (red.), Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change since 1990, Campus, 2012

Autorzy: Monika Grubbauer, Joanna Kusiak, Karl Schlögel, Regina Bittner, Magdalena Staniszkis, Jacek Gądecki, Dominik Bartmański, Włodzimierz Karol Pessel, Aneta Piekut, Wojciech Kacperski, Roch Sulima, Kacper Pobłocki
Język: angielski
Wydawca: Campus, Frankfurt, New York
EAN 9783593397788

Książka do nabycia w Fundacji Bęc Zmiana.


Redakcja (na podstawie materiałów prasowych wydawnictwa Campus).