Kongres Ruchów Miejskich

Logo Kongresu Ruchów Miejskich
Logo Kongresu Ruchów Miejskich

Oddolne, obywatelskie ruchy i organizacje miejskie występujące w imieniu mieszkańców, w ciągu kilku ostatnich lat zaczęły odgrywać istotną rolę w współtworzeniu polskich miast stając się ważnym podmiotem w toczącej się lokalnej debacie publicznej.

Często jednak, działanie lokalne okazują się niewystarczające, by efektywnie rozwiązać istotne dla miast problemy – stąd pojawiło się już kilka inicjatyw opartych na współdziałaniu różnych ruchów miejskich na forum ogólnokrajowym.

Chcemy, aby Kongres Ruchów Miejskich stał się kolejnym krokiem ku rozszerzeniu i skoordynowaniu współpracy polskich ruchów i organizacji miejskich oraz by przyczynił się do społecznej diagnozy szeroko rozumianej polityki miejskiej w Polsce, na tle sytuacji polskich miast, tak jak ona jest widziana przez nas, ich mieszkańców, niejako „od wewnątrz”.

Jednocześnie, jesteśmy przekonani, że bardzo sensowne jest wprowadzenie do publicznej debaty w trakcie zbliżającej się kampanii parlamentarnej pewnych konkretnych tematów, z którymi ruchy miejskie zmagają się, pośrednio, na co dzień na poziomie lokalnym. Na Kongresie nie chodzi nam o pracę nad projektami ustaw, co może i powinno zapewne być kolejnym krokiem dla organizacji miejskich, ale w dalszej, powyborczej już perspektywie. Zależy nam na przygotowaniu się do wprowadzenia do przedwyborczej dyskusji istotnych kwestii miejskich oraz na przekonaniu opinii publicznej o konieczności zaistnienia debaty o polityce miejskiej w Polsce. Naszą propozycją jest sformułowanie skoordynowanych w skali kraju pytań-postulatów do kandydatów na posłów i senatorów (przejście do debaty w mediach krajowych) w ramach wspólnego, przedwyborczego projektu ruchów miejskich z całego kraju. Byłaby to też konkretna próba praktycznego współdziałania ruchów i organizacji miejskich w tej określonej sprawie.

Tematy robocze Kongresu Ruchów Miejskich:

  • Partycypacja obywatelska w zarządzaniu miastem
  • Ład prawny dla kultury przestrzeni
  • Budżet partycypacyjny
  • Rewitalizacja w mieście
  • Ustawa metropolitalna
  • Transport publiczny w miastach
  • Dekoncentracja władzy i zarządzania w Polsce


Organizatorzy: Stowarzyszenie My-Poznaniacy

Szczegółowe informacje organizacyjne i programowe. 

Materiały prasowe Stowarzyszenia My-Poznaniacy.