Korzenie designu

Krzesło "Split", proj. Paweł Jasiewicz, fot. Nicolas Grospierre
Krzesło "Split", proj. Paweł Jasiewicz, fot. Nicolas Grospierre

Wystawa w Laboratorium jest premierą obiektów stworzonych przez dziesięciu młodych projektantów z Polski i Norwegii w ramach projektu Rooted Design for Routed Living. Alternatywne strategie projektowania. Prezentowane przedmioty powstawały w ramach dwuletniego procesu i stworzone zostały specjalnie dla dwóch ośrodków rezydencyjnych: a-i-r laboratory w Warszawie i NKD w Dale. Obie instytucje prowadzą programy rezydencyjne osadzone w odmiennych warunkach. NKD położone jest na wsi na zachodnim wybrzeżu Norwegii, natomiast a-i-r laboratory funkcjonuje w europejskiej metropolii. W obu pracują i mieszkają artyści i z myślą o nich grupa projektowa stworzyła obiekty, które w oparciu o analizę kultury materialnej obu krajów miałyby w uniwersalny, lecz zakorzeniony w tradycji sposób odpowiadać na potrzeby artystów rezydentów.

Czy w obecnym świecie możliwa jest produkcja przedmiotów trwałych, zakorzenionych w konkretnych realiach i tradycji? Czy współczesne modele życia i gospodarki pozwalają na świadome tworzenie wzornictwa długowiecznego? Czy otaczające nas przedmioty mogą, tak jak my, starzeć się spełniając swoje funkcje? Jak można obronić obecność na rynku produktów długowiecznych, trwałych? Czy globalny design kłóci się z tym bardziej zakorzenionym w konkretnych realiach kultury? To niektóre z pytań, na które uczestnicy projektu próbowali odpowiedzieć podróżując i badając kulturę materialną obu krajów. Wystawa prezentuje obiekty powstałe jako próba odpowiedzi na te pytania. Zaraz po jej zakończeniu obiekty znajdą miejsce w przestrzeniach rezydencyjnych i będą służyły rezydentom obu programów.


Projektanci: Maja Ganszyniec, Amy Hunting, Paweł Jasiewicz, Ola Mirecka, Oscar Narud, Trond Nicholas Perry, Tomek Rygalik, StokkeAustad (Øystein Austad & Jonas Ravlo Stokke), Jakub Szczęsny

Kuratorki: Marianna Dobkowska, Ula Siemion, Ika Sienkiewicz-Nowacka

Wernisaż wystawy poprzedzi otwarte dla publiczności spotkanie z projektantami, które odbędzie się w Sali Audytorium/KINO.LAB 1 października o godz. 17.00.

Materiały prasowe CSW Zamek Ujazdowski.

www.csw.art.pl

www.design-in-residence.org

Ławka "Klin", proj. Oscar Magnus Narud, fot. Nicolas Grospierre
Ławka "Klin", proj. Oscar Magnus Narud, fot. Nicolas Grospierre