Krakowskie wnętrza 2012

Logo Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie
Logo Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie

Od niepamiętnych czasów człowiek nie tylko istniał w przestrzeni, ale też tworzył ją jako swój „rzeczywisty świat”. Dostosowywał przestrzeń do swych potrzeb za pomocą odpowiednich narzędzi. Jednym z nich jest architektura wnętrz, która może sprawić, że otoczenie mieszkalne stanie się przychylne i przyjazne. O tym, w jaki sposób – za pomocą architektury – stworzyć piękne i zarazem funkcjonalne domy zastanawiano się już ponad 100 lat temu. Owocem tych rozważań była Wystawa Architektury i Wnętrz w otoczeniu ogrodowem w Krakowie, która prezentowała praktyczne i zarazem piękne domy dla różnych, grup społecznych: mieszkańców miasta i wsi, a więc dworki podmiejskie, domki dla robotnika i rękodzielnika.

W atmosferze nieustannego rozwoju cywilizacji, w okresie dynamicznych zmian obejmujących środowisko i społeczeństwo, ponownie rodzi się pytanie o to jak zagospodarować przestrzeń mieszkalną, tak by była przyjazna dla człowieka. Odpowiednie proporcje przestrzeni zabudowanej do niezabudowanej, forma i estetyka zabudowy to tylko niektóre aspekty, które poruszone zostaną podczas II Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz organizowanego przez Wydział Architektury Wnętrz ASP im. Jana Matejki w Krakowie.

Podczas tego wydarzenia w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki będzie można m.in. wziąć udział w konferencji naukowej, zobaczyć pokonkursową wystawę prac studenckich oraz wziąć udział z dziećmi w specjalnie przygotowanych warsztatach dla najmłodszych. Tegorocznemu biennale przewodzi temat Miasta – ogrody przyszłości.

Biennale jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rektora ASP w Krakowie. Spotkanie to jest jedynym takim przedsięwzięciem naukowym poświęconym architekturze wnętrz, odbywającym się w Polsce. Do udziału zaproszeni są projektanci, pedagodzy i studenci wyższych uczelni artystycznych i projektowych w kraju i zagranicą. Pierwsza edycja spotkania odbywała się pod hasłem Dialog w przestrzeni i miała miejsce w lutym 2010 roku.


Program biennale

08.03.2012
18.00
Wernisaż wystawy prac konkursowych W + Mieszkanie, otwarcie II Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz. Wystawie towarzyszą trzy instalacje przestrzenne:

 • projekt multimedialny – 1912 wymiary tradycji/2012 wymiary przestrzeni, autorzy: dr Tomasz Wesołowski, dr Wojciech Kapela, mgr Piotr Noga
 • instalacja Kopuła geodezyjna, autor: dr hab. Tomasz Wójcik
 • instalacja Konwersja liczbowych parametrów na niepoliczalne cechy zwizualizowane w trójwymiarowej chmurze, autorzy: mgr Magdalena Jurkowska, mgr Michał Piasecki

Wystawę oraz instalacje będzie można oglądać do 25.03.2012 r.

09.03.2012
Konferencja naukowa Miasta – ogrody przyszłości
10.00
Sesja 1.

 • prof. Włodzimierz Szymański Przestrzeń ogrodu
 • dr hab. Bartosz Jakubicki Fizyczno-wirtualne biosfery architektoniczne
 • prof. Patrick Viaene Belgian garden cities of the past, inspiration for city gardens of today...
 • mgr Maja Piotrowska-Tryzno, mgr Aleksandra Gurska Odnaleźć plażę pod płytami chodnika. Aaron Betsky i «landscrapers» w perspektywie filozoficznej
 • prof. Andrzej Wielgosz O możliwym znaczeniu zieleni w mieście
 • prof. Anna Zeidler-Janiszewska Praktyki sztuki w zielonej adaptacji terenów poprzemysłowych
 • prof. Mauro Borella, prof. Antonello Pelliccia, prof. Alberto Prina z cyklu Arte e Luoghi
 • mgr Joanna Łapińska Miasto jako uprzestrzenniona chwila
 • mgr Natalia Kliśko-Walczak Eenterior

godz.15.00
Sesja 2. – PAST[WISKO]

 • dr hab. Joanna Kubicz, adj. II st. Ryszard Michalski Ogrody czasu, ogrody marzeń – w sieci designu
 • autorska prezentacja projektów nagrodzonych w konkursie studenckim – dyskusja, moderatorzy: dr hab. Beata Gibała-Kapecka, dr inż. arch. Tomasz Kapecki
 • mgr Magdalena Jurkowska, mgr Michał Piasecki o realizacji projektu instalacji, której główną istotą jest „konwersja liczbowych parametrów na niepoliczalne cechy zwizualizowane w trójwymiarowej chmurze” – dyskusja o architekturze parametrycznej w projektowaniu najbliższego otoczenia człowieka

10.03.2012
11.00 – warsztaty dla dzieci – szczegółowe informacje

08.03 (godz. 13.00) – 23.03.2012
Arte e Luoghi – wystawa w galerii Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie – szczegółowe informacje

Biennale będzie towarzyszyć wydawnictwo pokonferencyjne i katalog prac studenckich z wystawy pokonkursowej.


Organizatorzy
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Wydział Architektury Wnętrz
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Włoski Instytut Kultury w Krakowie

Materiały prasowe organizatorów.

www.inaw.pl