Learning from Istanbul

Emre Hüner, "Total Realm"
Emre Hüner, "Total Realm"

Wystawa Diverçity. Learning from Istanbul wykorzystuje koncepcję miasta jako przestrzennego, społecznego, politycznego i ekonomicznego terytorium, tworzącego tło dla codziennych praktyk i strategii, jednocześnie będąc niewyczerpanym zasobem fikcyjnych narracji, prywatnych historii, marzeń i pragnień. Jego energia i ciągłe zmiany opisują i determinują życie mieszkańców. Jednocześnie indywidualne, ręczne zawłaszczanie przestrzeni i otoczenia kształtuje miasto. Mocno osadzone w historii, współczesne miasto przyspiesza, a jego, brana za oczywistą, historyczna architektoniczna warstwa przeszłości, staje się mimowolnie zmaterializowanym fantomem. Powraca jednak w wewnętrznych, indywidualnych spotkaniach, wspomnieniach i wyobrażeniach. Opowiadanie historii zwykle odnosi się do przeszłości, co jednak z przepowiadaniem, opowiadaniem o przyszłości? Jeżeli wykroczyć poza uwarunkowane ekonomicznie kategorie takie jak wzrost, ekspansja lub modernizacja, jakie obrazy i historie mogą się ukazać, kiedy wyobrażamy sobie przyszłość miasta – i jego mieszkańców? Od czasów późnego modernizmu nie istnieje jedna spójna ideologia i estetyka przyszłości, nie powstają wizje nowego wspaniałego świata. Horyzont przed nami wydaje się coraz mniej przewidywalny, balansując pomiędzy wskrzeszanymi nadziejami i dystopicznymi iluzjami, a przyszłość nieuchronnie zaczyna się teraz.

Wystawa prezentuje prace odnoszące się do różnych przykładów indywidualnych praktyk, eksperymentów w grze z miejskim potencjałem miasta, różnymi narracjami, dokumentacjami, na poły fikcyjnymi, marginalnymi wydarzeniami, publicznymi interwencjami i próbami stworzenia miasta przyszłości.

Wydany równolegle z wystawą specjalny numer magazynu o sztuce Obieg (ukaże się pod koniec września 2010) stanowić będzie rozszerzenie perspektywy wystawy i jej uzupełnienie, jednocześnie tworząc także kolejny, niezależny punkt wyjścia, umożliwiający jednoczesne czytanie obydwu przestrzeni prezentacji – tej zawartej w magazynie i tej w galeriach CSW. Dodatkowo zaproszeni specjalnie goście ze Stambułu i Warszawy – teoretycy, dziennikarze urbaniści dołączą do tego fragmentarycznego i wielogłosowego przekazu kolejne, tym razem bezpośrednie i performatywne narracje.


Artyści: Can Altay, Didem Özbek, Osman Bozkurt, Ergin Çavuşoğlu, Orhan Esen, Deniz Gül, Emre Hüner, Ceren Oykut, Bas Princen, Tayfun Serttaş, Ali Taptik, Solmaz Shahbazi

Kuratorki: Kaja Pawełek, Serra Özhan

Architektura wystawy: Jakub Szczęsny/Grupa Projektowa Centrala

Praca Emre Hünera Total Realm prezentowana będzie podczas trwania wystawy na ekranie wielkoformatowym VideoBoard na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. W przestrzeni miasta pojawią się autorskie plakaty autorstwa Ceren Oykut.

Materiały prasowe CSW Zamek Ujazdowski.

www.csw.art.pl

"Night Parks", 2008, C-Print, różne rozmiary © Osman Bozkurt, 2009
"Night Parks", 2008, C-Print, różne rozmiary © Osman Bozkurt, 2009