Ligota na warsztat


Katowicki oddział SARP we współpracy z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów oraz partnerami, kontynuuje działania związane z realizacją rozpoczętego w roku 2010 cyklu Miejskich Narracji Przestrzennych. Ideą całego projektu jest zwrócenie uwagi na dzielnice, które z uwagi na swoje położenie bądź kondycję społeczną oraz stopień degradacji nie są w pełni włączone w funkcjonowanie organizmu miejskiego.

Pierwsza edycja Miejskich Narracji Przestrzennych objęła swoim działaniem najstarszą i równocześnie najbardziej dotkniętą skutkami działania przemysłu dzielnicę Katowic – Szopienice. W tym roku Narracje obejmują dzielnicę o zupełnie innym charakterze – Ligotę i przylegające do niej Panewniki.

Projekt składa się z trzech podstawowych etapów:

  • przygotowanie dossier dzielnicy
  • warsztaty charette
  • wydarzenie plenerowe w dzielnicy, w trakcie którego prezentowane będą koncepcje i pomysły wypracowane w trakcie warsztatów.

Warsztaty charette odbędą się w dniach od 2 do 4 lipca 2012 r. w Galerii Architektury SARP w Katowicach. Do udziału zapraszamy studentów i absolwentów uczelni architektonicznych, artystycznych oraz socjologów. Tutorami tegorocznej edycji będą:

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie nadesłane do 22 czerwca (godz. 17.00). Kartę zgłoszeniową można pobrać z www.sarp.katowice.pl.


Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Materiały prasowe SARP – oddział Katowice.