Majerski dla Koniecznego

Medal imienia Profesora Zygmunta Majerskiego
Medal imienia Profesora Zygmunta Majerskiego

Z przyjemnością informujemy, że Robert Konieczny został tegorocznym laureatem Medalu imienia Profesora Zygmunta Majerskiego.

Uroczystość wręczenia medalu odbędzie się 3 października 2012 r. o godzinie 16.30 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Ślaskiej w Gliwicach (ul. Konarskiego 18, aula A). Po wręczeniu medalu, Robert Konieczny wygłosi wykład. Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa projektów pracowni KWK Promes, która zostanie otwarta 3 października 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (główny hol wejściowy).


Medal imienia Profesora Zygmunta Majerskiego

W kwietniu 2005 r. Rada Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach ustanowiła Medal imienia Profesora Zygmunta Majerskiego dla uhonorowania osób, które swoją działalnością twórczą, naukową, publicystyczną, lub organizacyjną zasłużyły się dla tworzenia, bądź promocji architektury i urbanistyki regionu górnośląskiego.

Celem, który także przyświecał inicjatorom wyróżnienia było uczczenie pamięci profesora Majerskiego, nauczyciela i duchowego twórcy Wydziału Architektury Politechniki Ślaskiej. Profesor Zygmunt Majerski (1909-1979) był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń architektów na Politechnice Lwowskiej, Wrocławskiej i Śląskiej. Był także twórczo działającym architektem, którego liczne, zrealizowane budowle współtworzą piękno miast śląskich. Było wreszcie, także jego zasługą, że powstał Wydział Architektury na Politechnice w Gliwicach. W 1962 roku przeniósł się z Politechniki Wrocławskiej do Gliwic przyciągając swą charyzmatyczną osobowością i zawodowym autorytetem, grono młodych architektów, którzy stworzyli do dziś działające środowisko akademickie. Był pierwszym dziekanem powstałego wówczas wydziału.

Laureatami medalu są: profesor Mieczysław Król (2006), architekt Stanisław Niemczyk (2007), profesor dr hab. Ewa Chojecka (2008), architekt Jurand Jarecki (2009), architekci Henryk Buszko i Aleksander Franta (2010), architekci Andrzej Duda i Henryk Zubel (2011).


Materiały prasowe KWK Promes.

www.kwkpromes.pl