Miasto przemian

Plakat cyklu wydarzeń „Miasto Przemian”
Plakat cyklu wydarzeń „Miasto Przemian”

„Miasto Przemian” to cykl wydarzeń związanych z szeroko pojętą rewitalizacją. Andreas Billert stwierdził, że rewitalizacja to kompleksowy proces odnowy obszaru zurbanizowanego, którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej degradacji, wywołującej stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny tego obszaru, jak i zrównoważony rozwój całego miasta. Dyskusji na temat odnowy miasta w warstwie przestrzennej musi jednak towarzyszyć refleksja nad rewitalizacją społeczną, procesami aktywizacji grup społecznych, które do tej pory nie mogły lub nie chciały uczestniczyć w kulturze i życiu miasta w wystarczającym wymiarze.

Co decyduje, że przestrzeń jest przyjazna? Jak ją zmienić, gdy nie jest? Na te pytania spróbują znaleźć odpowiedzi uczestnicy warsztatów z Pete Kercherem, które organizuje Biuro ESK 2016 Katowice.

Uczestnicy warsztatów, na które już zgłaszają się studenci różnych kierunków – architektury i architektury krajobrazu, komunikacji wizualnej, projektowania graficznego, administracji publicznej, designu – spróbują zrewitalizować jedno z podwórek przy ulicy Mariackiej Tylnej. Efekt pracy – projekt zmian zostanie złożony jako propozycja do Urzędu Miasta Katowice.

Dwudniowe zajęcia poprowadzi Pete Kercher – jeden z założycieli oraz ambasador EIDD – Desing for All Europe (Europejski Instytut Projektowania i Niepełnosprawności), organizacji, która zajmuje się podnoszeniem jakości życia poprzez design. W latach 1988–1994 Kercher pełnił funkcję dyrektora BEDA (Prezydium Europejskiego Stowarzyszenia Projektantów). Jest konsultantem i uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów.

Organizator
Biuro ESK 2016 Katowice

Współorganizator
SARP, oddział Katowice

www.2016katowice.eu

Materiały prasowe Biura ESK 2016 Katowice