Między ortodoksją a kreacją

Identyfikacja wizualna konferencji „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”
Identyfikacja wizualna konferencji „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”

W dniach 22-23 października 2014 r. odbędzie się szósta konferencja z cyklu Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny, organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Konferencje zyskały status najważniejszego forum dyskusyjnego, na którym z architektami i projektantami, jak również inwestorami i deweloperami spotykają się urzędnicy najwyższych szczebli administracji rządowej i samorządowej. W tym roku zapowiedział swoją obecność sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, minister Olgierd Dziekoński, który jako architekt, były wiceminister infrastruktury i prezes Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, jest żywo zainteresowany zarówno ochroną dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, jak i rozwojem polskiej architektury i urbanistyki. Patronat honorowy nad konferencją, podobnie jak w latach ubiegłych, objęli: Generalny Konserwator Zabytków, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Temat konferencji Rewitalizacja – doświadczenia i nowe otwarcie pozwoli uczestnikom podsumować ostatnie 25 lat w dziedzinie konserwacji obiektów i zespołów zabytkowych, odpowiedzieć na pytania: co udało się zrobić, jakie doświadczenia możemy uznać za pozytywne oraz przed jakimi wyzwaniami w sferze rewitalizacji i konserwacji stoimy obecnie?

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zreferuje założenia nowej perspektywy unijnej i informację o funduszach, które mają być przeznaczone na rewitalizację.

Wzorem lat ubiegłych zostaną poruszone tematy, które niezmiennie nurtują środowiska architektów i konserwatorów:

  • Zasady prawne regulujące współpracę inwestor – architekt – konserwator. Czy istnieją pola kompromisu?
  • Analiza finansowa inwestycji komercyjno-biurowej w obiektach zabytkowych w Polsce. Czy to się opłaca przy wszystkich ograniczeniach i obecnym prawodawstwie? Czym kierują się inwestorzy angażując się w tego typu inwestycje?
  • Rewitalizacja obiektów biurowych wpisanych na listę zabytków. Aspekt prawny, inwestycyjny, konserwatorski.
  • Współpraca z konserwatorem zabytków. Dialog czy monolog? (Przykłady pozytywnych i negatywnych rozwiązań. Wstęp do prac nad stworzeniem tzw. księgi dobrych praktyk.).
  • Wpis do rejestru zabytków — szansa na rozwój czy powolną dewastację obiektu?
  • Nowoczesne obiekty i projekty urbanistyczne w „ostrej strefie konserwatorskiej”, jakie kryteria stosować?
  • Zasady współpracy między urzędem a deweloperem. Gdzie kończy się inwestycja, a zaczyna strefa miejska?
  • Nowoczesne materiały i technologie w najcenniejszych pomnikach dziedzictwa narodowego — w jakim zakresie można je stosować?

A także prezentacje najciekawszych projektów, realizacji i adaptacji konserwatorskich w Polsce w latach 2012-2014.

Archizoom objął patronat nad konferencją.

Materiały prasowe organizatora.

www.ethnomuseum.pl/konferencje