MiniOSSA 2011

Plakat miniOSSY 2011
Plakat miniOSSY 2011

Designing in the Dark to tytuł warsztatów organizowanych corocznie przez prof. Marca Dujardina na uczelni Sint-Lucas (Gandawa, Belgia) dla zagranicznych studentów (w ramach programu Komisji Europejskiej Lifelong Learning Programme). Warsztaty są jedną z form nauczania projektowania uniwersalnego (Universal Design). Termin ten odnosi się do idei kształtowania środowiska człowieka w taki sposób, by było ono całkowicie dostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników, to znaczy osób zdrowych jak i niepełnosprawnych.

Warsztaty mają na celu przybliżenie przyszłym architektom problemu projektowania dla osób niewidomych i niedowidzących. Studenci najpierw wcielają się w osoby niepełnosprawne, próbując z zasłoniętymi oczami lub na wózkach inwalidzkich dostać się w określone miejsce. Później, dzięki zebranym doświadczeniom, a także rozmowom z osobami z różnego rodzaju dysfunkcjami, tworzą projekty – nie tylko architektoniczne.

Problem dostosowywania przestrzeni już istniejących i planowania nowych zgodnie z ideami projektowania uniwersalnego to temat stosunkowo nowy, wciąż „modny” wśród europejskich architektów. Organizowanie warsztatów o tej tematyce w Krakowie, zwłaszcza z udziałem zagranicznych gości, może stać się okazją do wypromowania Politechniki Krakowskiej, a przede wszystkim Wydziału Architektury.

Krakowskie warsztaty Designing in the Dark to także promocja miasta. Poza zainteresowaniem medialnym wymierną korzyść stanowić mogą również wykonane prace, zwłaszcza tactile model centrum Krakowa, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – głównie niewidzących i słabo widzących, ale także osób na wózkach, dzieci i osób starszych. Model po zakończonych warsztatach może zostać przekazany miastu, a dzięki temu, później, może być używany przez osoby niepełnosprawne dla lepszej orientacji w mieście.

Program krakowskich warsztatów oraz pozostałe informacje na ich temat: www.designinginthedark.pl.

Materiały prasowe OSSY.