New(in)to(w)n

Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług, Przestrzeni Informacyjnych i Bibliotecznych Newton, Opole, proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci, wizualizacja
Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług, Przestrzeni Informacyjnych i Bibliotecznych Newton, Opole, proj. Heinle, Wischer und Partner Architekci, wizualizacja

Znaczącą grupę wśród beneficjentów funduszy europejskich stanowią polskie uczelnie. Dzięki dotacjom unijnym możliwa stała się modernizacja i rozbudowa naukowej bazy, a także realizacja nowych studenckich kampusów. Niejednokrotnie bonusem podjętych inwestycji jest aktywizacja i nobilitacja pozostających dotychczas na uboczu miejskich kwartałów.

Podobne cele wyznaczyła sobie Politechnika Opolska inicjując budowę Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług, Przestrzeni Informacyjnych i Bibliotecznych Newton autorstwa Heinle, Wischer und Partner Architekci (1. miejsce w konkursie architektonicznym). Centrum, usytuowane przy ul. Franciszka Poliwody, na obrzeżu opolskiego kampusu, integrować będzie wokół wewnętrznej agory istniejące już obiekty a zarazem łączyć je z pobliskimi terenami wypoczynkowymi.

Materiał prasowy Muzeum Architektury we Wrocławiu.

www.ma.wroc.pl