Nowa Huta 1949+

Architekci na dachu budowanego Centrum Administracyjnego Huty im. Lenina, z lewej Janusz Ingarden, z prawej Janusz Ballenstedt, ok. 1954 r., aut. fot. nieznany, wł. MHK
Architekci na dachu budowanego Centrum Administracyjnego Huty im. Lenina, z lewej Janusz Ingarden, z prawej Janusz Ballenstedt, ok. 1954 r., aut. fot. nieznany, wł. MHK

Wystawa „Nowa Huta 1949+” to dzieje Nowej Huty podane w pigułce. Opowieść o burzliwych losach tej części Krakowa rozpoczyna przedstawienie miejsca akcji w roku 1949, zanim decyzją władz państwowych podkrakowskie wsie połączono w jeden organizm nazwany Nową Hutą. Dalej narracja koncentruje się na nowohuckim kombinacie, od którego dzielnica wzięła swoją nazwę, opisuje powstawanie „miasta idealnego”, z jego architekturą i unikatową urbanistyką, rolę Kościoła w socjalistycznym mieście, a następnie opowieść snuje się wokół najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Nowej Hucie, takich jak: obrona krzyża nowohuckiego, postawienie pomnika Włodzimierza Iljicza Lenina w Alei Róż oraz powstanie i działalność opozycyjnych organizacji nowohuckich aż do roku 1989. Istotną częścią wystawy będzie także codzienność nowohucian, bo to oni są prawdziwymi twórcami historii Nowej Huty. Na koniec jeszcze krótka rozprawa z nowohuckimi mitami i podstawowy kurs dziejów Nowej Huty możemy uznać za zaliczony.

Kursy rozszerzone można kontynuować na wystawach czasowych organizowanych przez Muzeum. Na wystawie zaprezentowane zostaną przede wszystkim fotografie, dokumenty i plany, a także eksponaty ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz prezentacje multimedialne i filmy dokumentalne, które pokazywane były podczas wystaw czasowych w oddziale Dzieje Nowej Huty. Całość wystawy jest tłumaczona na język angielski, aby turyści zagraniczni, coraz liczniej przybywający do Nowej Huty, również mieli możliwość zapoznania się z jej interesującą historią. 

Wystawa „Nowa Huta 1949+” będzie się pojawiać w oddziale na os. Słonecznym 16 dwa razy do roku: zimą i latem, pomiędzy tradycyjnie prezentowanymi wystawami czasowymi.

www.mhk.pl

Materiały prasowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – oddział Dzieje Nowej Huty