Ortodoksja czy kreacja?

Plakat konferencji „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”
Plakat konferencji „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków po raz drugi organizują konferencję Między ortodoksją a kreacją.

Program merytoryczny konferencji zainteresuje zarówno konserwatorów zabytków jak i architektów tworzących projekty adaptacji obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, zajmujących się rekonstrukcją zniszczonych budowli, czy wreszcie – projektujących współczesne obiekty w strefach miejskich objętych ścisłą ochroną konserwatorską. Konferencja dedykowana jest również firmom budowlanym i konserwatorskim, a także firmom deweloperskim, które są zainteresowane inwestycjami komercyjnymi w obiektach zabytkowych. Gośćmi konferencji będą także osoby zarządzające obiektami zabytkowymi, z których większość podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządom wojewódzkim w całej Polsce.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najciekawsze adaptacje i realizacje z zakresu konserwacji architektury w Polsce z ostatnich dwóch lat. Uczestnicy konferencji będą dyskutować na następujące tematy:

 • porównanie zakresu kompetencji konserwatora zabytków w Polsce i w innych krajach UE (analiza konkretnych inwestycji)
 • analiza finansowa inwestycji w obiekty zabytkowe w Polsce, czy to się opłaca przy wszystkich ograniczeniach i obecnym prawodawstwie?
 • rozwój czy degradacja terenów objętych ochroną konserwatorską? (przykłady inwestycji: Renoma, Wzorcownia, Manufaktura, przebudowa fortów w Toruniu)
 • rewitalizacja obiektów handlowych wpisanych na listę zabytków – aspekt prawny, inwestycyjny, konserwatorski
 • współpraca z konserwatorem zabytków – dialog czy monolog? (przykłady pozytywnych i negatywnych rozwiązań, prace nad stworzeniem tzw. księgi dobrych praktyk)
 • wpis do rejestru zabytków szansą na rozwój czy dewastację obiektu?
 • prace nad obiektem zabytkowym – wyzwanie dla architekta?
 • nowoczesne obiekty i projekty urbanistyczne w „ostrej strefie konserwatorskiej” – jakie kryteria stosować?
 • nowoczesne materiały zabezpieczające przed wilgocią (baseny, ogrody zimowe, patia, tarasy widokowe w obiektach zabytkowych)
 • nowoczesne technologie w najcenniejszych obiektach dziedzictwa narodowego – jak dalece można je stosować?


Program konferencji

Dzień pierwszy, 20 października 2010

9.45 – 10.30
Rejestracja uczestników: przekazanie materiałów, kawa, herbata

10.30 – 10.45
Powitanie uczestników i przedstawienie programu konferencji

10.45 – 12.00
Wykłady inauguracyjne:

 • Ewa Nekanda-Trepka, Stołeczny Konserwator Zabytków, Czy istnieje złoty środek?
 • Andrzej Kadłuczka, Konserwatorski fundamentalizm a ortodoksyjna kreacja. Z doświadczeń w realizacji podziemnej ekspozycji Rynku krakowskiego
 • Barbara Jezierska, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wartość artystyczna zabytku. Między ortodoksją a kreacją
 • Jerzy Grochulski, Prezes SARP, O wartościach, przetrwaniu i kontynuacji

12.00 – 14.30
Najciekawsze projekty, realizacje i adaptacje konserwatorskie. Architektura w ścisłej strefie konserwatorskiej, 2008 – 2010, część pierwsza

 • Zbigniew Maćków, Renoma. Życie po życiu
 • Bolesław Stelmach, Poszukiwanie struktur na przykładzie Centrum Chopinowskiego w Warszawie, rozbudowy Sejmu w Warszawie i Centrum Obsługi Turystów w Żelazowej Woli
 • Jerzy Mazur, Rudolf Juszczyk, Właściwości i zastosowania drogowe materiałów Sopro w obszarach zabytkowych: place, miejskie ciągi komunikacyjne
 • Ryszard Jurkowski, Atrakcyjność obiektu zabytkowego szansą dla jego rewitalizacji i ponownego >>zaistnienia<< – na przykładzie willi miejskiej w ogrodzie, w mieście Żory na Górnym Śląsku
 • Andrzej Chołdzyński, Między niejednoznaczną ortodoksją, a stosowną kreacją – Cedet w Warszawie

14.30 – 15.30
Przerwa, obiad

16.30 – 19.30
Najciekawsze projekty, realizacje i adaptacje konserwatorskie. Architektura w ścisłej strefie konserwatorskiej, 2008-2010, część druga

 • Stefan Kuryłowicz, Architekt wobec historii – kamienica Targ Rybny 2 i hotel Hilton w Gdańsku
 • Krzysztof Ingarden, Matryca przestrzeni. Pawilon >>Wyspiański 2000<<, Małopolski Ogród Sztuki, Galeria Europa – Daleki Wschód
 • Maciej Miłobędzki, O naturalnej kontynuacji – Elizeum i muzeum na Wyspie Spichrzów w Gdańsku – dwa projekty JEMS architekci
 • Andrzej Bulanda, Warszawski Prudential – ikona modernizmu czy socrealizmu?
 • Karol Fiedor i CDF Architekci, Wzorcownia Włocławek: Inwestor, Konserwator Zabytków, Architekt w poszukiwaniu części wspólnej przy realizowaniu zamówień inwestycyjnych
 • Wojciech Duczmal, Okrąglak w Poznaniu – zabytek i jego rewitalizacja 2011
 • Adam Czyżewski, Modernizacja Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – komunikat

Dzień drugi, 21 października 2010

10.00 – 10.30
Kawa, herbata

10.30 – 14.00
Dialog konserwatorsko-architektoniczny

 • Piotr Kochański, Andrzej Malec, Anna Szymańska, Rafał Zięba, Dialog prawny – pomost między ortodoksją a kreacją. Językiem dialogu pomiędzy ortodoksją a kreacją może być język prawa – zarówno tego mającego za przedmiot ochronę zabytków, jak i tego dotyczącego ochrony własności intelektualnej

Dyskusja
Tematy proponowane w dyskusji:

 • czy się opłaca, przy wszystkich ograniczeniach i obecnym prawodawstwie, inwestować w obiekty zabytkowe?
 • rozwój czy degradacja? Inwestycje na terenach objętych ochroną konserwatorską
 • współpraca z konserwatorem zabytków – dialog czy monolog?
 • wpis do rejestru zabytków szansą na rozwój czy dewastację obiektu?
 • prace nad obiektem zabytkowym – wyzwanie dla architekta
 • nowoczesne obiekty i projekty urbanistyczne w „ostrej strefie konserwatorskiej”, jakie kryteria stosować?

14.30 – 15.30
Przerwa, obiad

15.30 – 17.30
Materiały i technologie w konserwacji architektury. Podsumowanie sesji

 • Tomasz Witczak, Robert Kulas, Materiały i technologie w obiektach zabytkowych przystosowanych do celów komercyjnych
 • Marek Czyński, Cement romański: zastosowanie w architekturze historycznej i konserwacja
 • Marek Barański, Ortodoksyjna kreatywność czy kreatywna ortodoksja w ochronie zabytków


Informacji udziela Lidia Goldberg – kierownik Biura Organizacyjnego: lidiagb@poczta.onet.pl.

Materiały prasowe organizatorów.