OSSA 2013

XVII Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury
XVII Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury

W dniach 20-27 października 2013 r. we Wrocławiu odbędą się kolejne warsztaty architektoniczne OSSA, czyli XVII Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury – coroczna inicjatywa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Architektury. 

Na podstawie konkursu zgłoszeń, tzw. wstępniaków, wyłoniona zostanie grupa około 100 studentów. Warsztaty odbywać się będą w 10 grupach, w skład których wejdą studenci oraz tutorzy. Na zakończenie warsztatów uczestnicy zaprezentują efekt swojej pracy. Wydarzenie ma na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału i zapału młodych ludzi. Spotkanie nastawione jest na dyskusje, prezentacje oraz konfrontację studentów z całej Polski. Warsztaty stwarzają również okazję do poznania znanych architektów i twórców. OSSA nie jest konkursem. Istotna jest wymiana poglądów i proces twórczy, a nie rywalizacja.

Tematem tegorocznych warsztatów architektonicznych OSSA jest „wymiar”. Spotkanie dotyczyć będzie szeroko rozumianego czwartego wymiaru – czynnika kreującego nastrój i określającego wartość emocjonalną przestrzeni. Światło, czas, ludzie – to tylko niektóre z elementów budujących realną przestrzeń i nadających jej życie. Praca architekta i studenta wykonywana jest w ustalonej formie rysunkowej, co może prowadzić do zagubienia jej pozamaterialnych aspektów. Na ogół dwu- i trójwymiarowy przekaz architektoniczny jest pozbawiony emocji i atmosfery. Warsztaty uwrażliwią studentów na to, jak ważne jest celowe i umiejętne kształtowanie „ducha miejsca”, który jest odczuwalny dla użytkowników przestrzeni.

Warsztaty OSSA każdorazowo poruszają problematykę miasta, w którym się odbywają. Uczestnicy, z pomocą cenionych tutorów z całego kraju, przeprowadzą serię interdyscyplinarnych badań przestrzeni miasta oraz spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie: czym jest czwarty wymiar? Następnie przy pomocy wybranego medium wpłyną na podniesienie wartości badanej przestrzeni. Istotnym aspektem tegorocznych warsztatów OSSA będzie bezpośrednia praca w mieście oraz kontakt i konfrontacja poglądów zarówno ze zwykłymi przechodniami, jak i przedstawicielami sztuki i nauki zakończona otwartą miejską prezentacją rezultatów warsztatów.

Na warsztaty mogą się zgłosić studenci polskich uczelni państwowych i prywatnych, reprezentujący kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz itp. oraz absolwenci ww. kierunków (obrona dyplomu maksymalnie rok przed datą rozpoczęcia warsztatów). Tematem tegorocznego „wstępniaka” jest „złoty podział”. Dozwolone formy wstępniaka:

  • dowolna technika trwała, maksymalny format A3 (297x420 mm),
  • makieta, maksymalne gabaryty 297x420x300 mm,
  • dowolny plik, maksymalny rozmiar 3 MB, 150 dpi (.jpg, .pdf, .dwg, .mp3, .avi itp.),
  • dowolna forma pisemna, maksymalnie 2 strony A4 (.doc, txt, .pdf, .odt).

Prace można przesyłać do 6 października (niedziela) do godz. 23.59 na adres: wstepniak@ossa2013.wroclaw.pl lub na adres:
Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5
50-156 Wrocław
z dopiskiem „OSSA Wrocław 2013”.

Ważne:

  • razem ze wstępniakiem należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • pliki (wstępniak + formularz) przesyłane emailem należy nazwać kodem zawierającym 5 cyfr i literę, np.: 91F874,
  • osoby wysyłające prace pocztą proszone są o wypełnienie formularza i przesłanie go emailem oraz wydrukowanie i dołączenie do paczki,
  • kod wstępniaka musi się zgadzać z kodem w formularzu.

Koszt warsztatów:

  • z noclegiem 400 zł,
  • bez noclegu 330 zł.

Materiały prasowe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Architektury.

ossa2013.wroclaw.pl