Polski denkmal

Teren Leipziger Messe, Szklana Hala autorstwa Ian Ritchie Architects
Teren Leipziger Messe, Szklana Hala autorstwa Ian Ritchie Architects

Targi denkmal należą do grona najważniejszych europejskich imprez wystawienniczych branży ochrony zabytków. Organizowane są w cyklu dwuletnim i stanowią wiodącą platformę prezentacji najnowszych rozwiązań i technologii stosowanych w restauracji i konserwacji zabytków oraz rewitalizacji i adaptacji zabytkowych obiektów, ogrodów oraz miast.

Zakres tematyczny targów denkmal obejmuje wszystkie aspekty opieki i ochrony zabytków. Podczas tegorocznej edycji tematem specjalnym będzie prezentacja dorobku architektury ceglanej w Europie.

W 2010 roku Polska wystąpi w charakterze Kraju Partnerskiego targów. Będzie to znakomitą okazją do promocji polskiej branży konserwatorskiej i krajowego dziedzictwa narodowego oraz nawiązania międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony zabytków. Koordynatorem obecności Polski jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie we współpracy z polskim przedstawicielstwem targów denkmal - firmą Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.

Na obecność Polski w charakterze Kraju Partnerskiego składać się będzie organizacja Polskiego Wystąpienia Narodowego, wystaw specjalnych (wystawa „Polska - architektura ceglana na przestrzeni dziejów”) oraz warsztatów konserwatorskich. Wydarzeniem specjalnym będzie organizacja konferencji naukowej poświęconej polskiej działalności konserwatorskiej i restauracyjnej (konferencja „Architektura II połowy XX wieku - ochrona i konserwacja” organizowana przez Polski Komitet Naukowy ICOMOS, German National Commitee of ICOMOS, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Leipziger Messe GmbH).

Polscy wystawcy i odwiedzający targi denkmal mogę uczestniczyć w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacji CONTACT, organizowanej w ramach światowej sieci Enterprise Europe Network. Jej celem jest stworzenie płaszczyzny wymiany kontaktów, usług, produktów oraz know-how dla wszystkich podmiotów reprezentujących branże ochrony zabytków, konserwacji i restauracji, a także rewitalizacji miast i modernizacji budynków.

W 2010 roku, przy okazji targów denkmal, odbędzie się VII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze pod hasłem „Efektywność energetyczna a ochrona środowiska”, organizowane przez Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu we współpracy z firmą Wirtschaftsförderung Sachsen oraz Ministerstwo Gospodarki RP i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Gościem honorowym forum będzie wicepremier RP Waldemar Pawlak. Oferta Forum Gospodarczego, dotyczącego wymiany doświadczeń i kooperacji, skierowana jest do saksońskich i polskich przedsiębiorstw oraz inżynierów w dziedzinie techniki energetycznej i techniki ochrony środowiska. Adresatami przedsięwzięcia są także architekci, konserwatorzy zabytków, inwestorzy i właściciele nieruchomości. Spektrum tematyczne obejmuje efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej, innowacyjne materiały i technologie oraz najlepsze praktyki w zakresie współpracy polsko-saksońskiej.

Od 2010 roku w Lipsku w terminie targów denkmal i w ścisłej współpracy z Leipziger Messe GmbH będą organizowane Międzynarodowe Targi Branżowe Technik Muzealniczych i Wystawienniczych (MUTEC). Wiodącym tematem targów jest prezentacja rozwiązań technicznych dla placówek muzealnych oraz wystawienniczych. Więcej informacji o MUTEC: www.mutec.de.

Integralną część targów denkmal stanowią Branżowe Targi Budownictwa z Gliny (LEHM). Organizatorem targów LEHM jest Dachverband Lehm e.V. Targi stanowią sprawdzoną platformę prezentacji technologii budownictwa z gliny i cieszą się od lat wyjątkowym zainteresowaniem targowej publiczności. Więcej informacji o LEHM: www.dachverband-lehm.de.

Materiały prasowe Leipziger Messe GmbH

www.leipziger-messe.de
www.targilipskie.pl
www.targi-denkmal.pl

Teren Leipziger Messe, fragment Szklanej Hali autorstwa Ian Ritchie Architects
Teren Leipziger Messe, fragment Szklanej Hali autorstwa Ian Ritchie Architects