Polskie Las Vegas


Przed blisko czterdziestu laty w USA ukazała się książka pt. Learning from Las Vegas. Trójka autorów – Robert Venturi, Denise Scott Brown oraz Steven Izenour – przedstawiła w niej interdyscyplinarne studium na temat stolicy hazardu, a równocześnie symbolu kiczu, w którym odkryła miejsce reprezentujące rzeczywiste potrzeby estetyczne społeczeństwa amerykańskiego.

W omawianym okresie polska architektura znajdowała się w szczytowej fazie rozwoju budownictwa opartego o modernistyczne monumentalne konstrukcje z żelbetowych prefabrykatów. Upadek komunizmu i zmiana systemu gospodarczego pozwoliły Polakom od nowa określić swój własny, estetyczny smak oraz architektoniczne potrzeby.

Podczas, gdy fachowe pisma, od dwóch dekad pokazują najchętniej budynki podążające za tzw. światowymi trendami, na naszych oczach odbywa się – czy chcemy tego czy nie – architektoniczny powrót do rodzimości. Od Bałtyku po łuk Karpat powstają budowle, będące wyrzutem sumienia arbitrów dobrego smaku, a równocześnie przejawem chęci wyrażenia przez bogacącą się cześć polskiego społeczeństwa swojego nowego statutu materialnego oraz potrzebę zakorzenienia w rodzimej kulturze. Nowa fala często naiwnego historyzmu oraz potrzeba luksusu wpisane są w tysiące nowo powstałych domów, budynków publicznych i świątyń.

Jakie są korzenie polskiej architektury początku XXI w., co ona mówi o nas Polakach oraz gdzie znajduje się rodzime Las Vegas to tematy wykładu Michała Wiśniewskiego.

Wykład jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Pomarańczowa Alternatywa – happeningiem w komunizm, którą można oglądać w MCK-u od 19 czerwca do 2 października 2011 r.


Materiały prasowe Międzynarodowego Centrum Kultury.

www.mck.krakow.pl