Proces we Wrocławiu

Marcin Kwietowicz, Piotr Brzoza, projekt domu Moniki Sosnowskiej
Marcin Kwietowicz, Piotr Brzoza, projekt domu Moniki Sosnowskiej

Idea wystawy Awangarda jutra? Proces skupia się na zawartych w tytule pojęciach – awangardy, jutra i procesu – w odniesieniu do polskiej architektury współczesnej. Pytanie zawarte w tytule wystawy odwołuje się do jednego z najważniejszych pojęć sztuki XX wieku – awangardowości. Postawienie go ma sprowokować refleksję nad tym, co dzisiaj decyduje o kierunkach rozwoju architektury.

Punktem wyjścia dla koncepcji wystawy było pytanie, w jakim stopniu polscy projektanci wpisują się w trendy czy tendencje obowiązujące w globalnym świecie współczesnej architektury, a w jakim je negują, poszukując własnych rozwiązań. Zestawienie koncepcji wypracowanych przez 17 pracowni i działających indywidualnie projektantów zaproszonych na wystawę ukazuje wielokierunkowość zmian zachodzących w obszarze architektury. Wybór twórców jest w pełni subiektywny. Łączy ich to, że reprezentują „młode” pokolenie – w przypadku architektów oznacza to nieprzekroczenie bariery 40. roku życia – i zaliczają się do najbardziej dynamicznych postaci polskiej sceny. Mimo tej różnorodności, a może właśnie dzięki niej, wszystkie prezentowane projekty można zdaniem organizatorów uznać za reprezentatywny obraz zjawiska określanego niekiedy mianem „fenomenu młodej polskiej architektury”.

Przygotowujący scenariusz wystawy starali się skupić nie tyle na ostatecznym wyglądzie obiektów, ile na procesie docierania do celu. Interesowała ich całościowa narracja, sposób definiowania problemów i ścieżki prowadzące do cząstkowych i końcowych rozwiązań. Zaprosili więc architektów do przeprowadzenia swego rodzaju rekonstrukcji procesu projektowego i rozłożenia projektu na czynniki, których suma złożyła się na ostateczną formę. Powstawanie architektury zostało zaprezentowane jako złożony proces, zilustrowany „chmurami myśli” nanizanymi na linię czasu. Organizatorzy dążyli do pokazania metod pracy architektów i uzyskania choćby cząstkowej odpowiedzi na kluczowe pytania: jak każdy z nich rozumie architekturę i rolę (a może nawet misję) architekta.

Architekci zaproszeni do udziału w wystawie: +48 Grupa projektowa, 137kilo, Aleksandra Wasilkowska, Beton, BudCud, Karol Żurawski, Maciej Jakub Zawadzki, Marcin Kwietowicz, Michał Piasecki + PLUS8.PL, MOOMOO ARCHITECTS, NArchitekTURA, Re: Michalewicz & Tański, WWAA, mode:lina architekci, Maciej Siuda + Rodrigo García González, Jan Strumiłło, Jakub Szczęsny.

Wystawa Awangarda Jutra? Proces to wspólny projekt Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi, Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu. Pierwsza edycja ekspozycji miała miejsce w Łodzi, gdzie w październiku 2011 roku inaugurowała działalność nowo utworzonego Centrum Architektury i Wzornictwa. Druga odsłona projektu gościła w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, a na trzecią edycję wystawy organizatorzy zapraszają właśnie do wrocławskiego Muzeum Architektury.


Kuratorzy: Igor Gałązkiewicz (Centrum Architektury i Wzornictwa, Łódź). Michał Duda (MA, Wrocław)

Organizatorzy: Muzeum Architektury we Wrocławiu, Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi, Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie


Materiały prasowe organizatorów.