Przestrzeń przekształcana


Profesor Mladenović jest serbskim architektem mieszkającym w Belgradzie. Od wielu lat, jako profesor wizytujący, pracuje ze studentami i dyplomantami Politechniki Poznańskiej.

Wystawa jest przeglądem najciekawszych prac z prawie 50-letniej działalności Dimitrije Mladenovića z zakresu urbanistyki, architektury i rzeźby. Na wystawie prezentowane będą również prace studenckie, wykonane pod kierunkiem profesora. Mita, bo tak nazywają go przyjaciele, jest ambasadorem polskiej sztuki i architektury w Serbii. 


Kurator: Andrzej Kurzawski

Materiały prasowe Galerii Miejskiej Arsenał.

www.arsenal.art.pl