Re-Blok

Logo projektu „Re-Blok. Blokowiska. Reaktywacja”
Logo projektu „Re-Blok. Blokowiska. Reaktywacja”

Projekt rewitalizacji tzw. blokowisk, szczególnie budownictwa wielkopłytowego w dzielnicy Targówek ma zachęcić do dyskusji oraz podjęcia działań w tym obszarze w aspekcie społeczno-kulturowym. Ma przede wszystkim zaangażować władze, samorządy, instytucje pozarządowe, artystów, przedsiębiorców oraz samych mieszkańców dzielnicy do wspólnego włączenia się w proces rewitalizacji powierzchni miejskiej znajdującej się na obszarze dzielnicy. Organizatorem projektu jest Urząd Dzielnicy Targówek.

Żeby uczynić pierwszy krok w tym kierunku organizowana jest konferencja Blokowiska. Reaktywacja, która odbędzie się 17 i 18 czerwca 2011 r. Jej celem jest zgromadzenie odpowiedniej energii społecznej i instytucjonalnej, która pozwoliłaby przygotować podwaliny pod długotrwałe działania na tym obszarze. Główną kwestią, na której chcą się skoncentrować organizatorzy konferencji, jest sprawa budownictwa wielkopłytowego, przede wszystkim w jego wymiarze społeczno-kulturowym. Pozostaje mieć nadzieję, że przykład Targówka będzie punktem wyjścia do szerszej dyskusji nad modelami rewitalizacji tego typu zabudowy.


Plan konferencji

17.06.2011

I blok – otwarcie konferencji (namiot konferencyjny w parku Bródnowskim – skrzyżowanie ul. Chodeckiej i Ludwika Kondratowicza)

13.00 – 13.15 – Przywitanie uczestników konferencji

 • Marcin Kierwiński (Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego)
 • Grzegorz Zawistowski (Burmistrz Dzielnicy Targówek)

13.15 – 14.10 – Rewitalizacja – zróbmy to razem

 • Idea rewitalizacji społecznej blokowisk – Krzysztof Mikołajewski (zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek)
 • Metody partycypacyjne w rewitalizacji – prof. Anna Giza (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Instytut Socjologii UW)
 • Działania kulturalne a społeczna rewitalizacja blokowisk – dr Dariusz Gawin (Instytut Stefana Starzyńskiego)
 • Rewitalizacja techniczna, gospodarcza, społeczna – dr Krzysztof Herbst (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych)

14.10 – 14.40 – Dyskusja

14.40 – 15.00 – Przerwa

15.00 – 17.30 – Przykłady rewitalizacji i inspiracje

 • Wschodnioniemiecki program Stadtumbau między redukcją wielkiej płyty a rozwojem obszarów śródmiejskich oraz jego znaczenie dla polskich osiedli wielkopłytowych – dr Andreas Billert (Drezno)
 • Stara płyta – nowy design (Alte Platte – Neues Design) - dr hab. inż. Angelika Mettke (Brandenburgische Technische Universität, Cottbus)
 • Temporary situations: the city as a test – Stefan Rettich (KARO architekten, Lipsk)
 • Rewitalizacja blokowisk – możliwe scenariusze działania – Marlena Happach (Stowarzyszenie Odblokuj)
 • Rewitalizacja partycypacyjna na przykładzie projektu odNOWA – Monika Komorowska (Stowarzyszenie Odblokuj)
 • Skąd wzięły się blokowiska? – Jarosław Trybuś

17.30 – 18.00 – Dyskusja

II blok – warsztaty równoległe

10.00 – 12.30 – Warsztaty strategiczne – prowadzenie Anna Wieczorek (Biblioteka Publiczna Dzielnicy Targówek, Czytelnia Naukowa, ul. Św. Wincentego 85)

10.00 – 12.30 – Co przynosi partycypacja społeczna? (warsztaty o metodach i praktyce rewitalizacji) – prowadzenie Ewa Kipta (Urząd Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, sala 127)

18.06.2011

III blok – wystąpienia (park Bródnowski – namiot)

10.00 – 12.00 – Działania i inspiracje rewitalizacyjne w dzielnicy Targówek

 • Otwarcie: Krzysztof Mikołajewski (zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek)
 • Miejska polityka rewitalizacyjna w kontekście Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego – dr Tomasz Sławiński (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)
 • Rewitalizacja Kanału Bródnowskiego – Wacław Kowalski (zastępca Burmistrza Targówka)
 • P&G jako firma zaangażowana społecznie. Wymiar globalny i lokalny – Michał Penkała (przedstawiciel Procter & Gamble)
 • Kreacja poprzez rekreację lub na odwrót... – Paweł Sky

12.00 – 13.00 – Czas na propozycje rewitalizacyjne składane przez mieszkańców Targówka

IV blok – warsztaty

13.00 – 15.00 – Warsztaty kształtowania tożsamości osiedli mieszkaniowych

15.00 – 17.00 – Targówek – to lubię! – warsztaty animacyjne – prowadzenie Agnieszka Strzemińska i Monika Komorowska

17.00 – 19.00 – Warsztaty architektoniczne


Dodatkowe informacje o wydarzeniach towarzyszących projektowi Re-Blok. Blokowiska. Reaktywacja.

Materiały prasowe Urzędu Dzielnicy Targówek.