re.architektura


Wystawa re.architektura’10 jest kontynuacją zeszłorocznej inicjatywy re.produkt’09.

Przedrostek „re-” w tytule wystawy ma wskazywać na dwa aspekty. Po pierwsze, kojarzy się z recyclingiem i architekturą świadomą ekologicznie, w sposób zrównoważony i przemyślany korzystającą z zasobów naturalnych, a więc po prostu architekturą odpowiedzialną (responsible architecture). Po drugie, sugeruje powtórzenie, ponowne wykonanie jakiejś czynności, zmianę obecnej sytuacji.

Wystawa jest próbą pokazania różnych znaczeń, jakie mogą kryć się pod określeniem „architektura ekologiczna”. Choć pojęcie ekologii zrobiło zawrotną karierę, jest jednocześnie jednym z najbardziej niejednoznacznych i nieprecyzyjnych terminów używanych w odniesieniu do architektury. Ekspozycja kładzie nacisk na różne sposoby rozumienia, interpretacji i wykorzystania idei ekologii. Dlatego wśród prezentowanych prac można odnaleźć zarówno zrealizowane budynki, wizjonerskie przykłady utopijnej architektury, jak i instalacje z pogranicza sztuki i designu. Różnorodny jest również dobór autorów – obok klasyków takich jak Shigeru Ban czy Álvaro Leite Siza Vieira, pokazane zostaną prace młodych architektów i pracowni z Europy (United Bottle Group, KARO), Stanów Zjednoczonych (International Design Clinic, Terreform) czy Chin (Amateur Architecture Studio).

Re.architektura’10 nie ma ambicji kompletnego przeglądu wszystkich możliwych tendencji, jakie dają się wyróżnić w ramach ekoarchitektury. Ma natomiast zwrócić uwagę na jej różne oblicza, nie zawsze bliskie idei zrównoważonego rozwoju – w architekturze, podobnie jak w innych dziedzinach, przedrostek „eko-” staje się często etykietką, która niezawodnie zwiększa popularność danego produktu. Obiekty zostały więc dobrane w taki sposób, aby skłaniać do refleksji nad tym, jak różnie rozumiane mogą być związki ekologii i architektury oraz pozwolić bardziej krytycznie spojrzeć na projekty, których twórcy posługują się tą ideą. Powinny również prowokować do bardziej odpowiedzialnego spojrzenia na swoje środowisko i zachęcać do jego twórczego przekształcania. Dlatego elementem podsumowującym wystawę będzie ściana, na której znajdą się zdjęcia obiektów opartych na powtórnym wykorzystaniu bezużytecznych przedmiotów.

Istotną częścią wystawy jest jej aranżacja (Front Architects), wykorzystująca stare ramy okienne, które zostaną poddane powtórnemu przetworzeniu po zakończeniu ekspozycji. Projekt stanowi przestrzenną instalację nawiązującą do idei recyclingu – powinien więc być traktowany jako jeden z eksponatów.

W ramach poznańskiej odsłony wystawy odbędą się następujące wykłady oraz warsztaty:

  • 30.09.2010 (godz. 20.00) – prof. Ewa Rewers, Poetyka czy etyka cyrkulacji w architekturze?
  • 7.10.2010 (godz. 20.00) – Jarosław Trybuś, Trwałość-nietrwałość. O zaletach architektonicznej miękkości
  • 25.09.2010 (godz. 10.00) – warsztaty z Front Architects
  • 09.10.2010 (godz. 10.00) – warsztaty z Ultra Architects


Materiały prasowe Fundacji SPOT.

www.re.spot.poznan.pl

Forma 090704 po przestrzennych inwaginacjach i deformacjach. Twist, Niemcy 2006, fot. H. W. Acquistapace, Meppen © Zbigniew Oksiuta & VG Bild-Kunst Bonn
Forma 090704 po przestrzennych inwaginacjach i deformacjach. Twist, Niemcy 2006, fot. H. W. Acquistapace, Meppen © Zbigniew Oksiuta & VG Bild-Kunst Bonn