SPAW 2012

Logo Śląskiego Przeglądu Architektury Województwa - SPAW
Logo Śląskiego Przeglądu Architektury Województwa - SPAW

Śląski Przegląd Architektury Województwa – SPAW '12 to zainicjowany w br. wraz z oddziałami SARP w Częstochowie i Bielsku Białej oraz Śląską Okręgową Izbą Architektów szeroki przegląd architektury województwa śląskiego, nawiązujący do tradycji Wojewódzkich Przeglądów Architektury WAP.

Celem przeglądu jest pokazanie panoramy dokonań i przemian w województwie śląskim poprzez twórczość architektoniczną w okresie transformacji i pierwszej dekady XXI wieku (1999 – 2012), promocja województwa poprzez architekturę, kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury, rozwijanie rozumienia tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego. SPAW to również przegląd dzieł architektonicznych zrealizowanych poza województwem przez architektów z województwa śląskiego. Przegląd będzie się odbywał w cyklu trzyletnim a wystawy będą połączone z Dniami Województwa Śląskiego organizowanymi przez Śląski Urząd Marszałkowski.


Honorowy patronat
Marszałek województwa śląskiego, zarząd główny SARP

Organizatorzy
SARP – oddział Katowice wraz ze Śląską Okręgową Izbą Architektów oraz oddziały SARP – Bielsko-Biała i Częstochowa

Materiały prasowe SARP – oddział Katowice.

www.sarp.katowice.pl