Strategie XXI wieku

Logo konferencji „Gdzie przeszłość styka się z przyszłością. Rewitalizacja i rozszerzona rzeczywistość – miejskie strategie architektury XXI wieku”
Logo konferencji „Gdzie przeszłość styka się z przyszłością. Rewitalizacja i rozszerzona rzeczywistość – miejskie strategie architektury XXI wieku”

Miesięcznik Architektura-murator oraz Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie zapraszają na konferencję Gdzie przeszłość styka się z przyszłością. Rewitalizacja i rozszerzona rzeczywistość – miejskie strategie architektury XXI wieku z udziałem architektki Nathalie de Vries ze światowej sławy holenderskiego biura MVRDV znanego z kontrowersyjnych wizji architektoniczno-urbanistycznych, architekta Olivera Thilla ze słynnej pracowni Atelier Kempe Thill oraz Ferrego Piekarta z Niderlandzkiego Instytutu Architektury, pomysłodawcy systemów rozszerzonej rzeczywistości w przestrzeni miejskiej m.in. Amsterdamu i Rotterdamu. O polskich doświadczeniach w rewitalizacji Stoczni Gdańskiej, Starej Gazowni w Poznaniu, dzielnicy Fordon w Bydgoszczy oraz terenów pokopalnianych na Śląsku opowiedzą specjaliści różnych dziedzin.


Program

9.30 – 10.00
Rejestracja, wydanie materiałów konferencyjnych.

10.00 – 10.10
Przywitanie gości: Erica Schouten – szef działu politycznego ambasady holenderskiej w Polsce, Ewa P. Porębska – redaktor naczelna Architektury-muratora.

10.10 – 10.50
Doświadczenia holenderskiej pracowni architektonicznej MVRDV w przekształcaniu obiektów poprzemysłowych na funkcje mieszkaniowe, kulturalne i inne.
Prelegentka – Nathalie de Vries – współzałożycielka biura architektonicznego MVRDV, przedstawi projekty: wioski Diddenów w Rotterdamie (2002 – 2006) na dachu domu w dzielnicy objętej ochroną konserwatorską; Frøsilos w Kopenhadze (2001 – 2005) – adaptacji na funkcje mieszkalne starego silosu; siedziby biura MVRDV w Rotterdamie (2005) – adaptacji zabytkowej drukarni na biuro; Call Centre we Francji (2012) – modernizacji budynku z 2004 roku; hotelu Lloyd w Amsterdamie (2004) – adaptacji zabytkowego obiektu w amsterdamskim porcie na hotel; centrum handlowego w Paryżu – dostosowania niefunkcjonalnego centrum handlowego do współczesnych wymogów; forum Les Halles w Paryżu (2004) – przekształcenia węzła komunikacyjnego wraz z centrum handlowym w miejskie forum; Nieuw Leyden (2005 – 2012) – koncepcja zagospodarowania poprzemysłowych terenów miasta Lejdy.

11.05 – 11.45
Pytania do prelegenta.

11.45 – 12.00
Doświadczenia holenderskiej pracowni architektonicznej Atelier Kempe Thill w przekształcaniu obiektów poprzemysłowych na funkcje mieszkaniowe, kulturalne i inne.
Prelegent – Oliver Thill – współzałożyciel biura architektonicznego Atelier Kempe Thill, omówi projekty: Europarei w Uithoorn (2002 – 2012) – rewitalizacji osiedla mieszkaniowego z lat 60. XX wieku; muzeum rzemiosła w Veenhuizen (2007) – adaptacji zabytkowych budynków (1900) na muzeum; HipHouse w Zwolle (od 2007) – domu studenckiego realizowanego w ramach planu zagospodarowania Trapjeswijk; parlamentu społeczności niemieckojęzycznej w Eupen – przebudowy budynku sanatorium na wielofunkcyjny budynek biurowy.

11.45 – 12.00
Pytania do prelegenta.

12.00 – 12.20
Przerwa na kawę.

12.20 – 13.20
Urban Augmented Reality – nowe narzędzie informacji o przestrzeni. Możliwości zastosowania systemów rozszerzonej rzeczywistości w strategiach rozwoju urbanistycznego.
Prelegent – Ferry Piekart – kurator w NAi (Netherlands Architecture Institute), specjalista do spraw aplikacji UAR.

13.20 –13.35
Pytania do prelegenta.

13.35 – 14.15
Lunch.

14.15 – 15.40
Panel dyskusyjny. Rewitalizacja po polsku a doświadczenia holenderskie.
Prowadzenie – Daniel Załuski – urbanista, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, właściciel biura urbanistyczno-architektonicznego STUDIO DZ, członek stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, doradca zarządu PKP S.A. w zakresie przebudowy polskich dworców.

Wypowiedzi prelegentów:

14.15 – 14.30
Rewitalizacja stoczni gdańskiej – rola Instytutu Sztuki Wyspa w procesie rewitalizacji.
Prelegent – Grzegorz Klaman – artysta, wykładowca ASP w Gdańsku, współzałożyciel Instytutu Sztuki Wyspa mieszczącego się na terenie Stoczni Gdańskiej.

14.30 – 14.45
Rewitalizacja Starej Gazowni w Poznaniu – doświadczenia stowarzyszenia Nowa Gazownia.
Prelegent – Marek Wasilewski – artysta, redaktor naczelny Czasu Kultury, współautor projektu rewitalizacji Starej Gazowni.

14.45 – 15.00
Rewitalizacja terenów nieczynnej kopalni Rozbark i szybu Krystyna w Bytomiu oraz wieży ciśnień i spichlerza w Gliwicach – z doświadczeń architekta.
Prelegent – Przemo Łukasik – architekt, współzałożyciel biura architektonicznego medusa group, która uczestniczy m. in. w przygotowaniu projektu zagospodarowania terenów poprzemysłowych nieczynnej kopalni Rozbark w Bytomiu.

15.00 – 15.15
System finansowania rewitalizacji w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian.
Prelegent – Aleksandra Jadach-Sepioło – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, sekretarz projektu badawczego Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.

15.15 – 15.30
Różnice między procesami rewitalizacji w Polsce i Holandii na przykładzie projektu rewitalizacji Fordonu w Bydgoszczy.
Prelegent – Huub Droogh – holenderski urbanista, prezes RDH Architekci Urbaniści w Polsce, firmy specjalizującej się w projektowaniu i rozwoju przestrzeni miejskiej.

15.30 – 15.40
Podsumowanie. Vademecum rewitalizacji – Daniel Załuski.

15.40 – 17.40
Dyskusja z udziałem zaproszonych gości oraz publiczności.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o zgłoszenie chęci udziału w konferencji do 29.04.2011. Pytania dotyczące konferencji oraz zgłoszenia (zawierające dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy) można nadsyłać na adres: architektura_org@murator.com.pl. Uczestnicy konferencji otrzymają potwierdzenie udziału do 6 maja 2011.

Do zgłoszenia należy dołączyć informację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MURATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-570, al. Wyzwolenia 14 w celu organizacji konferencji Gdzie przeszłość styka się z przyszłością… zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) o ochronie danych osobowych. Dane przekazuję dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych”.

Wstęp wolny po wcześniejszym potwierdzeniu zgłoszenia.

Organizatorzy: Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie, miesięcznik Architektura-murator.

Materiały prasowe organizatorów.