Światło 2011


Między 23 a 25 marca 2011 roku hale Warszawskiego Centrum EXPO XXI wypełni światło, a to za sprawą odbywających się tam XIX Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2011.

Targom ŚWIATŁO będą towarzyszyć IX Targi ELEKTROTECHNIKA 2011 i III Targi CENERG 2011.

Marcowy termin imprez to doskonała sposobność, by zapoznać się nowościami oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe jeszcze przed sezonem inwestycyjnym.

Targi ŚWIATŁO to nie tylko największe branżowe targi oświetleniowe i elektrotechniczne w Europie Środkowowschodniej, lecz także jedyne wydarzenie branżowe w Polsce łączące prezentację najnowszych produktów z koncepcją szkoleniową. Agencja Soma, promując corocznie firmy i ich produkty, jednocześnie dba o bogatą ofertę warsztatową dla uczestników targów, którzy mogą brać udział w seminariach naukowych, konferencjach i szkoleniach dla specjalistów, obejmujących prezentację sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży oświetleniowej, elektrotechnicznej i budownictwie.

W 2010 roku spotkania zgromadziły ponad 1800 osób: architektów, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru, instalatorów oraz przedstawicieli władz samorządowych, zarządów dróg i zakładów energetycznych. Reprezentanci różnych sektorów i profesji mieli okazję skonfrontować wiedzę praktyczną z ofertą producentów prezentowaną na ekspozycjach. Producenci i dystrybutorzy zaprezentowali na Targach sprzęt i technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zwłaszcza energii elektrycznej. Wiele z proponowanych rozwiązań miało swoją premierę właśnie podczas Targów.


Program imprez towarzyszących Targom

23 marca 2011

 • konferencja Technologia LED i jej zastosowanie – możliwości, ograniczenia, przyszłość z udziałem gości zagranicznych, przedstawicieli czołowych firm światowych (sala C2, I piętro, EXPO XXI)
 • seminarium Nowe rozwiązania oświetlenia dróg oraz terenów miejskich połączone z uroczystością wręczenia nagród w Konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2010 roku (sala C1, I piętro, EXPO XXI)
 • I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych – perspektywy rozwoju do 2020 roku (sala C1b, I piętro, EXPO XXI)

24 marca 2011

 • konferencja Architektura, Światło, Przestrzeń z udziałem gości specjalnych: arch. Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego (JEMS Architekci) oraz włoskiego architekta i designera Paolo Calafiore (sala C1, I piętro, EXPO XXI)
 • Rewitalizacja osiedli z wielkiej płyty (sala A, I piętro, EXPO XXI, nad halą nr 4 – Wydawnictwo Administrator)
 • Efektywność energetyczna – niższe koszty energii w gminach (sala E, I piętro, EXPO XXI, nad halą nr 4)

25 marca 2011

 • konferencja Technologia LED i jej zastosowanie – możliwości, ograniczenia, przyszłość z udziałem gości zagranicznych, przedstawicieli czołowych firm światowych, część druga (sala C1b, I piętro, EXPO XXI)
 • seminarium Oświetlenie i iluminacja obiektów – nowoczesny sprzęt oświetleniowy (sala B, I piętro, EXPO XXI)
 • seminarium Możliwości zwiększenia sprzedaży produktów oświetleniowych przez sklepy (sala A, I piętro, EXPO XXI)
 • seminarium dla zarządców nieruchomości (sala C1a, I piętro, EXPO XXI)
 • Inwestycje w kolektory słoneczne wraz z dofinansowaniem. Pomoc publiczna dla wsparcia instalacji kolektorów słonecznych (sala E, I piętro, EXPO XXI, nad halą nr 4)
 • Teletechnika – przegląd współczesnych sieci i systemów teletechnicznych (sala D, I piętro, EXPO XXI, nad halą nr 4)

23–25 marca 2011

 • cykl szkoleń organizowanych wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa


Rejestracja
uczestników szkoleń.

Wstęp na targi ŚWIATŁO 2011 jest płatny. Rejestrując się mogą Państwo wydrukować kartę wstępu, upoważniającą do bezpłatnego wejścia na Targi.

Dodatkowe informacje o targach i towarzyszących im spotkaniach, warsztatach i konferencjach znajdują się na stronie internetowej www.lightfair.pl.

Materiały prasowe Agencji SOMA