Tożsamość przestrzeni

Plakat seminarium „Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”
Plakat seminarium „Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”

Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni informuje, że już wkrótce wystartuje nowa inicjatywa czasopisma, którą realizuje wspólnymi siłami wraz z Wydziałem Humanistycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Będzie to czteroczęściowe seminarium zatytułowane Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku. Pierwsze spotkanie, z prof. Magdaleną Staniszkis już 28 marca (Polityka miejska okresu transformacji. Stan, diagnoza i szanse miejskiej przestrzeni na przykładzie Warszawy), natomiast seminaria z prof. prof. Bohdanem Jałowieckim, Ewą Rewers i Ewą Kuryłowicz w kolejnych miesiącach.

Bibliografia do poszczególnych wykładów jest dostępna na stronach: www.wh.agh.edu.pl, www.autoportret.pl.

Organizatorzy: Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie, Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni

Współpraca organizacyjna: Koło Naukowe Studentów Socjologii Wydziału Humanistycznego AGH

Materiały prasowe organizatorów