Trimo Research Awards


W 2011 roku firma Trimo po raz dziesiąty organizuje coroczny konkurs na najlepszą pracę naukową. Prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie można składać w terminie od 27 stycznia do 15 marca 2011 roku.

Trimo przywiązuje dużą wagę do rozwoju i innowacyjności oraz ciągłej wymiany świeżych i inspirujących pomysłów; Trimo pobudza kreatywne myślenie i działanie poprzez organizowanie różnych projektów i konkursów, z których największą międzynarodową popularnością cieszy się dziś Trimo Research Awards. Konkurs wzbudza zainteresowanie nie tylko w Słowenii, gdzie mieści się siedziba Trimo, ale również w wielu innych krajach europejskich. To jeden z powodów, dla których tegoroczna edycja konkursu została otwarta dla studentów z Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Czarnogóry, Chorwacji, Włoch, Węgier, Polski, Słowacji, Słowenii, Serbii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Poza budowaniem relacji pomiędzy firmą a uniwersytetami oraz wzrostem rozpoznawalności firmy wśród studentów i specjalistów, jednym z głównych celów konkursu jest zachęcenie do przepływu i wymiany informacji pomiędzy Trimo a zewnętrznymi podmiotami, działającymi w obrębie zainteresowań firmy. Trimo pragnie również zachęcić wybitnych studentów do poznania firmy i przyłączenia się do niej w przyszłości.

W ciągu dziesięciu lat organizacji konkursu, wzięło w nim udział 47 szkół wyższych z 11 krajów. Łącznie nagrodzono 348 prac. Około jednej czwartej nagrodzonych pomysłów znalazło zastosowanie w różnych sferach działalności Trimo.

Do tegorocznej edycji konkursu mogą być składane prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i doktorskie, ukończone pozytywnym egzaminem w okresie od 11 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Na konkurs Trimo Research Awards można nadsyłać prace naukowe z dziedziny architektury, budownictwa i inżynierii mechanicznej. Pod uwagę brane będą przede wszystkim prace przedstawiające nowoczesne rozwiązania naukowe, których zastosowanie mogłoby istotnie wpłynąć na sukces i rozwój firmy.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne; streszczenia prac zostaną opublikowane w specjalnej kolekcji prac naukowych konkursu Trimo Research Awards.

Instrukcje dotyczące składania prac dostępne są na stronie www.trimo-researchawards.com. Pytania można kierować pod adres: award@trimo.si. Szczegółowych informacji udziela również Magdalena Michalska: magdalena.michalska@trimo.pl, tel.: +48 669 844 202.

Materiały prasowe Trimo.