WuWA 1929

Heinrich Lauterbach, WuWA nr 35, Wrocław, 1929, istnieje
Heinrich Lauterbach, WuWA nr 35, Wrocław, 1929, istnieje

Wystawa Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu prezentuje dorobek jednego z najważniejszych twórców wrocławskiej architektury okresu międzywojennego, ucznia Hansa Poelziga i jednego z głównych pomysłodawców i organizatorów wystawy Werkbundu WuWA z 1929 roku.

Twórczość Heinricha Lauterbacha wynikała z fascynacji metodą twórczą i projektami jego mistrza Poelziga oraz ideami Neues Bauen. Na ukształtowanie Lauterbacha – architekta wpłynęły także kontakty z niezwykłym środowiskiem artystycznej bohemy skupionej wokół wrocławskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego na przełomie lat 20. i 30., w której prym wiodły takie osobowości jak Hans Scharoun, Adolf Rading, Oskar Moll czy Oskar Schlemmer.

Działalność projektowa Heinricha Lauterbacha obejmowała przede wszystkim budynki mieszkalne – willowe oraz wielorodzinne, czasem także będące częścią nowoczesnych, planowanych w duchu modernizmu osiedli mieszkaniowych.

Na wystawie zostanie także zaprezentowany udział architekta we wrocławskiej wystawie Werkbundu zorganizowanej w 1929 roku pod hasłem Mieszkanie i Miejsce Pracy (WuWA). Lauterbach, który od 1926 roku pełnił funkcję przewodniczącego śląskiego oddziału Werkbundu, był jednym z jej głównych pomysłodawców i organizatorów. Udział w wystawie, a także liczne publikacje w międzynarodowych czasopismach architektonicznych, przyniosły Lauterbachowi uznanie wykraczające poza granice Śląska, dzięki czemu w latach 30. otrzymał zlecenia na budowę willi w Czechosłowacji i Dubrowniku, które również zostaną zaprezentowane na wystawie.

Obrazu wrocławskiego okresu działalności Heinricha Lauterbacha dopełnią projekty powstałe po dojściu do władzy nazistów – w czasach ideologicznego wykorzystywania architektury w służbie propagandy politycznej, wrogiej modernizmowi – w których architekt usiłował mimo wszystko „przemycać” awangardowe idee lat 20.

Na wystawie zostanie po raz pierwszy pokazana kolekcja rysunków architektonicznych i fotografii z lat 20. i 30. XX w. z prywatnego archiwum Heinricha Lauterbacha, które znajduje się obecnie w kolekcji Muzeum Architektury we Wrocławiu.


Wystawa jest współfinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Materiały prasowe Muzeum Architektury.

www.ma.wroc.pl