Zatrzymać powódź

Logo Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu
Logo Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

Organizatorem konferencji, drugiej z cyklu Współczesna architektura krajobrazu – trendy, technologie i praktyka, jest Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Podczas konferencji zostanie omówiona, na konkretnych przykładach, rola, jaką powinna pełnić architektura krajobrazu w kształtowaniu planów zapobiegania powodziom oraz polityki zarządzania zasobami wodnymi. 

Podczas konferencji i warsztatów zostaną zaprezentowane przykłady zrównoważonego podejścia do kwestii gospodarki wodnej oraz przeciwpowodziowej. Będą to przykłady działań na dużą skalę oraz regionalnych, których multiplikacja może pozytywnie wpłynąć na życie wielu ludzi. Zostaną również zaprezentowane możliwości korzystania z programów unijnych dotyczących ww. kwestii.

Gościem specjalnym konferencji będzie Gerhard Hauber, partner z niemieckiej firmy Atelier Dreiseitl – pracowni specjalizującej się w zastosowaniu wody w architekturze krajobrazu.

Zapisy na konferencję odbywają się drogą internetową. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.sak.org.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8.10.2010.

Materiały prasowe Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.