Informacje

Biuro projektowe Franta Group powstało w 2010 roku w Katowicach. Biuro zajmuje się projektami koncepcyjnymi, budowlanymi oraz wykonawczymi zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej.

Założyciel Franta Group - Maciej Franta, zdobywał doświadczenie na polskich
oraz zagranicznych uczelniach. Studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki oraz Fachhochschule Hildesheim w Niemczech i na University of Tennessee w Knoxville. Był także stażystą w firmie Gensler w Nowym Jorku. Od 2004 roku pracował przy wielu koncepcjach architektonicznych w Biurze Studiów i Projektów Architektonicznych Franta & Franta, gdzie powstał nagrodzony projekt multifunkcyjnego obiektu szkolnego jego autorstwa - Centrum Edukacji
i Sportu.

Idea/Praktyka

Zespół specjalistów Franta Group korzysta z pokoleniowego doświadczenia
w opracowywaniu koncepcji architektonicznych i z szacunkiem patrzy na przestrzeń. Stara się, aby ta, tworzona przez nich, była przyjazna jej przyszłym użytkownikom.
Z uwagą przygląda się również nowym trendom w architekturze. Projektując, dąży
do odnalezienia tego, co specyficzne i charakterystyczne dla danego projektu.
Tego, co stanowi o jego istocie i jest bodźcem do szukania inspiracji. Kładzie nacisk na funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne. Przykłada wagę do roli koloru oraz światła w architekturze.

Dla Franta Group ważne są nie tylko funkcja budynku i miejsca, ale również ich historia oraz klimat. Architektoniczne tropy znajdują się wszędzie. W ten sposób,
krok po kroku, Franta Group definiuje temat nad którym pracuje.